> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Jednání Zastupitelstva

vloženo: 20.12.2011           komentářů: 0

Jednání Zastupitelstva města Prostějova
se uskuteční dne 20. 12. 2011 od 13:00 hodin v jednací síni prostějovské radnice:Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 20. 12. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Odměny členům výborů a komise zastupitelstva a osadních výborů

4. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

5. Směrnice ZM, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Rady města a Zastupitelstva města Prostějova

6. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova

7. Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

8. Informace o návrhu způsobu vypořádání s námitkami a připomínkami k územnímu plánu Prostějov a stanovení dalšího postupu při pořizování návrhu nového územního plánu Prostějov

9. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční (snížení daňových příjmů, převod zůstatku rezervy pro rozpočtová opatření RMP do rezerv města Prostějova)

10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků do FRR)

11. Převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města Prostějova do Fondu rezerv a rozvoje

12. Rozpočet města Prostějova na rok 2012 – od 15:00 hod.

13. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012

14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

16. CS Olomoucká – Havlíčkova – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

17. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 14 – právní a personální
2 kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů a výdajů kapitoly)

18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení odpisu pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov p.o.
2 Schválení bezúplatného nabytí stavby veřejného osvětlení
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje pozemků st. p.č. 479/2, p.č. 135/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. Domamyslice
9 Schválení prodeje pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova
10 Schválení prodeje nemovitostí v k.ú. Dětkovice u Prostějova
11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova a rozpočtové opatření kapitoly 50
12 Výkup objektu č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov
13 Schválení změny v osobách budoucích dárců a prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou veřejné obslužné komunikace v k.ú. Prostějov (ul. Hybešova)

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

Miroslav P i š ť á k v. r.


autor: Miroslav P i š ť á k

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.