> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Cíl boj s ČSSZ mafií a korupcí,...

vloženo: 14.12.2012           komentářů: 0

ROZESÍLEJTE DÁL AŤ SE DOSTANE DO MÉDIÍ
----

Vážení,

jsme skupina nespokojených zaměstnanců, kteří působí v ČSSZ již poměrně dlouhou dobu, a již se nemůžeme dále dívat, co se v ČSSZ a především v jejím ústředí ale i spřátelených krajských pracovištích, nejenom v poslední době děje.

Tím, že nastoupilo nové vedení ČSSZ, které nebylo fixováno na lidi ze starého vedení resortu, mělo možnost pronikat do jednotlivých systémově pokřivených procesů.

Pozorně jsme sledovali, jak nové vedení ČSSZ začalo prosazovat cestu racionálního, efektivní a odpovědného využívání existujících zdrojů, odstranění multiplicity při výkonu jednotlivých agend a to vše s cílem snížit byrokratickou zátěž a snížit objem výdajů.
Své nálezy jsme již projednali s několika sdruženími proti korupci, která nám jednoznačně doporučili, abychom informovali orgány činné v trestním řízení a pokud se domníváme, že i tam by se mohly kauzy zamést pod koberec, abychom informovali média.
Příslibem pro nás bylo i to, že si nové vedení stanovilo a deklarovalo jako svůj základní cíl boj s ČSSZ mafií a korupcí, dále odstranit výborně propracovaný systém klientelistických vazeb a mechanismů se snahou odstranění privatizace resortu soukromými ekonomickými subjekty s ochotným přispěním několika vysoce postavených „manažerů“ ČSSZ a MPSV samotného.

Uvědomili jsme si, jak velice obtížně se nové vedení ČSSZ bude infiltrovat zvenčí do propracovaného korupčního systému a do jeho struktur.

Sympatické bylo pozorovat, jakým způsobem nové vedení vyhlásilo válku korupci a korupčníkům, jakým způsobem započalo se systematickým rušením korupčních příležitostí a snažilo se zavést „nulovou“ toleranci korupčnímu chování. Aktivně ztížili podmínky pro systémovou korupci a snažili se zlomit tento dobře zavedený korupční systém.

Jejich snaha v nás vyvolala možnost napravit dlouhodobé mlčení, které bylo zapříčiněno vynucenou poslušností k minulému vedení, které si zde zavázalo řadu lidí tím, že je namočilo do korupce.
Postupně jsme začali nové vedení upozorňovat na korupční či jiné nekalé a pochybné praktiky v souvislosti s nedostatečnou transparentností, manipulacemi s předpokládanou cenou a s předmětem zadávacího řízení, s kvalifikačními podmínkami a s dalšími oblastmi nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v ČSSZ.

Indicie, informace a materiály, které jsme dlouhodobě shromažďovali, začaly ve světle těchto aktivit najednou dávat smysl. Mozaika začala dávat celkový obrázek tohoto hrůzného, ale efektivního korupčního systému a praktiky používané starým vedením ČSSZ.

Právě nám začalo nové vedení postupně odkrývat jednotlivé kauzy a „kostlivce“.

Na tento fakt staré vedení zareagovalo velmi podrážděně a tato změněná situace jí v resortu evidentně nevyhovovala. Proto začala realizovat „protiopatření“ vně i uvnitř ČSSZ.

Zahájilo velmi intenzivní a poměrně razantně vedenou kampaň o sesazení nového vedení a dosazení sebe nebo sobě zavázaných „spolupracovníků“.

Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., bývalý ústřední ředitel spolu s Ing. Hoidekerem, dalším bývalým ústředním ředitelem, který mj. na ČSSZ nějaký čas působil za doby vládnutí prof. Kahouna v roli jeho „poradce“ (v současné době působí Ing. Hoideker jako poradce paní ministryně Müllerové) a další „zainteresovaní“ (například někteří ředitelé krajských pracovišť správy sociálního zabezpečení), začali vypouštět informace o blízkém odvolání nového vedení a po jmenování paní ministryně do funkce zahájili intenzívní návštěvy u nové ministryně. Z okruhů blízkých poradců ministryně víme, že došlo k jakési dohodě o zametání stop nekalé činnosti, které vedly například i k paní ministryni.

Jasnou ukázkou je prohlášení k vykonstruované zakázce na tiskárny, díky které byl ústřední ředitel JUDr. Poncar dotlačen k rezignaci. Po velkém tlaku bylo toto prohlášení změněno na neporozumění si ústředního ředitele s paní ministryní v personálních otázkách ve vedení ČSSZ.

V současné době intenzivně probíhá řada nátlakových akcí na další výkonné lidi, kteří začali pomáhat novému vedení za účelem pomoci mu udělat pořádek. Cílem je jejich odstranění nebo alespoň eliminace a dosazení nových nebo staronových „spolupracovníků“ k obnově starých pořádků a jejich zakonzervování, k zavedení „staronového“ a „osvědčeného“ pořádku, což v tomto pojetí znamená nastavení starých způsobů rozkrádání veřejných prostředků.


Vážení,

prosíme Vás, touto zoufalou formou, o pomoc při rozkrytí trestných činností s tím, že si uvědomujeme, že toto není snadná cesta. Zdejší korupční systém je budován mnoho let a je velmi důmyslně propracován. Mnohdy je i nevědomky podporován z řad řadových zaměstnanců, ti jsou ze strachu o své místo velmi snadno manipulovatelní vyhrožováním nebo naopak upláceni některými drobnými výhodami (např. drobnými či většími kariérními postupy v hierarchii řízení ČSSZ, proplácenými dovolenými, tolerováním nepřítomností na pracovišti nebo k pozdním příchodům apod.). Z tohoto důvodu je v ČSSZ budována i poměrně velká a do očí bijící potřebností nepodložená přezaměstnanost – na krytí nepravostí je potřeba přebujelý systém, kde je mnoho nepravostí téměř nedohledatelných.

I v minulosti jsme podnikali drobné kroky, snažili jsme se o předání informací a materiálů kompetentním osobám. Máme však strach z některých tlaků. V minulosti byly i takové případy, že vše zašlo až tak daleko, že šlo doslova o lidský život. Lidé, kteří tento propracovaný korupční systém úspěšně zavedli, jsou opravdu všeho schopni, to si plně uvědomujeme. Často se stávalo, že v opilosti (navíc v pracovní době) buď na chodbách, nebo ve služebních vozidlech, když se v podroušeném stavu vraceli z mejdanů, vykřikovali, že jsou schopni „oddělat“ kohokoliv a nic a nikdo je nezastaví. Obrovským psychickým tlakům, které výraznou měrou zhoršily její zdravotní stav, dokonce doslova podlehla i bývalá ústřední ředitelka JUDr. Michálková, která nechtěla v žádném případě přistoupit a podporovat korupční jednání.

Bojíme se, že se opět budeme muset začít bát o prostou existenci, bojíme se kriminalizace našich osob, za to, že bychom oficiálně oznámili svá podezření z trestné činnosti nebo veřejně upozornili na korupci svých kolegů a svých nadřízených. Nevíme, jak dlouho budeme mít odvahu sdělit pro některé osoby nepohodlné skutečnosti.

Vzhledem k prvotřídnímu krycímu systému jsou zde desítky smluv na neexistující činnosti, které se zdají na první pohled velmi důvěryhodné. Patří mezi ně smlouvy v oblasti investic v hospodářské správě, v pořizování majetku (např. informační technologie a aplikace), v oblasti poskytování služeb konzultačních, poradenských, ale také i v oblasti provozní ke správě majetku. Existují smlouvy na neexistující činnosti (například personální oblast nebo informatika).

Odvolání ústředního ředitele a neustálé napadání jednotlivých náměstků a záměrné podsouvání a manipulace smyšlenými fakty, vypovídá i o situaci na samotném ministerstvu. Je pozoruhodné, že se paní ministryně Mullerová velmi intenzívně snaží o urychlenou výměnu stávajícího nejvyššího managementu ČSSZ, a to v okamžik, kdy začínají být rozkrývány velmi ožehavá témata a snaží se dosadit bývalé vedení. Není možné, že by svými kroky a nasloucháním lidí, kteří jsou anebo byli ve vedení ČSSZ, chtěla zakrýt podezření ze spolupráce s těmito lidmi, které osobně zná ze svého dřívějšího působení na MPSV.

Mnohokrát v minulosti byly některé útvary důrazně upozorňovány z porušování zásad transparentnosti a rovného zacházení při hodnocení veřejných zakázek. Existují důkazy v podobě auditních zpráv, kde se hovoří o zmanipulovaných veřejných zakázkách, ať jde o pozdní odevzdání zakázky nebo záhadná absence obálky s datem doručení, která by měla být připojena k nabídce. Záhadné nic neříkající předávající protokoly, naprostá absence průkazného dokladování využití kontrolních mechanismů a další a další.

Rozhodně zajímavými se jeví například smlouvy s těmito subjekty:
Atelier Egis – projektová dokumentace (zainteresován Ing. Halíř +?)
Cominfo – programové vybavení + technická podpora (zainteresován Ing. Fanta +?)
Evrofin – frankovací stroje (zainteresován Ing. Široň)
Klima Rapid – klimatizační zařízení (zainteresován Ing. Halíř + Ing. Široň +?)
LaMa – vše týkající se mobilních telefonů + pevných linek + ústředen + drobné techniky … (zainteresován Ing. Široň +?)
Monet – čipové karty, jeden kus cca 600 Kč (zainteresován Ing. Blaško +?)
Památky Tábor – stavební firma, která na základě 25 smluv dlouholetým „dvorním“ dodavatelem pracoviště ČB (zainteresován Prof. JUDr. Vilém Kahoun + Ing. Halíř)

Silná provázanost:

Pilný-inženýrské služby – za nadstandardních podmínek zajišťuje technický dozor (provázanost na Ing. Halíře +?)
Stavba Praha – opravy + stavební rekonstrukce (provázanost na Ing. Halíře +?)
Triton – konzultace, poradenství, personální záležitosti (provázanost na PaedDr. Hájkovou)

Ostatní „zajímavé“ smlouvy (a některé dodatky výše uvedených) nejsou vůbec uloženy v archivu smluv, i když tato povinnost je dána interními směrnicemi.

Spolu s tímto oznámením přikládáme i malý vzorek dokumentů, které by se mohly velmi brzo ztratit ve skartaci nebo z informačních systémů.

Na závěr snad jen to, že se spoléháme na poslední zbytky slušnosti ve společnosti a že se alespoň povede zahájit diskusi o poměrech na ČSSZ a MPSV a v tom lepším případě tajně doufáme, že již bude konečně někdo za korupci a jiné lumpárny spravedlivě potrestán.

Domníváme se, korupční jednání uvedené výše je možno jednoznačně prokázat pouze prověřením získaného majetku ze strany kompetentních státních orgánů. Funkcionáři zapojení do korupčního systému nebudou zjevně schopni nabytí korupčně získaného majetku věrohodně vysvětlit (jako například stavbu okázalého rodinného sídla Prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D. v hodnotě 10 mil. Kč).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: http://www.uloz.to/xfoHQB4/mala-ukazka-rar

autor: ČSSZ

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.