> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Pokud si dopravci nepospíší

vloženo: 08.05.2013           komentářů: 0

Pokud si dopravci nepospíší, budou na živnostenském úřadě čekat

Na problematiku aktuálních povinností dopravců tzv. velkými vozidly jsme se ptali na obecním živnostenském úřadě vedoucí odboru, Ing. Antonie Orálkové.

Proč vlastně musí dopravci přijít na živnostenský úřad?
Dne 1.6.2012 nabyl účinnosti zákon č.119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mj. novelizoval i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Podnikatelé, kteří byli k 1.6.2012 oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly, jsou povinni do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. (tj. do 1.6.2013) požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle aktuálně platného znění živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.

Týká se povinnost všech dopravců?
Nikoli, pouze těch, kteří provozovali k 1.6.2012 dopravu tzv. velkými vozidly. Za velké vozidlo se považuje vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Jaké doklady musí dopravci provozující dopravu velkými vozidly do 1.6.2013 na OŽÚ předložit?
Jedná se o tyto doklady:
- osvědčení o finanční způsobilosti (vydává Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy – tel.č.: 585 508 595)
- osvědčení o odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce (vydává rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje – viz. předchozí bod)
- doklad osvědčující právní důvod k užívání alespoň jednoho velkého vozidla (leasingová nebo nájemní smlouva nebo velký technický průkaz)
- má-li odpovědný zástupce skutečnou vazbu k podnikateli, tak doklad prokazující tuto skutečnou vazbu (např. pracovní smlouvu – je-li odpovědný zástupce zaměstnanec, nebo výpis z obchodního rejstříku – je-li odpovědný zástupce např. jednatel společnosti apod.)
- pokud odpovědný zástupce nemá k podnikateli skutečnou vazbu, je nutno předložit jiný typ smlouvy (např. smlouva o pracovní činnosti, smlouva o provedení práce, popř. jiná smlouva).

Budou muset dopravci na úřadě platit nějaký správní poplatek?
Transformace této živnosti je od správního poplatku osvobozena.

A co dopravci, kteří před 1.6.2012 oznámili živnostenskému úřadu, že provozování své dopravy na určitou dobu přerušují? Ti také musí do 1.6.2013 přijít na živnostenský úřad?
Dle výkladu Ministerstva dopravy, potažmo Krajského úřadu Olomouckého kraje, se i těchto dopravců shora uvedené povinnosti v plném rozsahu týkají. Pokud tedy chtějí v budoucnu jezdit velkými vozidly, musí do 1.6.2013 na OŽÚ přijít a doložit všechny požadované doklady, a to i když provozování živnosti přerušili.

Co se stane s těmi, kteří se do 1.6.2013 na živnostenský úřad nedostaví?

Pokud podnikatel nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání do 1.6.2013 a nedoloží příslušné doklady, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu MALÝMI VOZIDLY, tj. na předmět podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ a tedy pozbyde oprávnění k dopravě velkými vozidly.
Podnikatel ovšem může kdykoli poté požádat o rozšíření koncese opět na velkou. Bude muset však uhradit opakovaně příslušný správní poplatek a samozřejmě doložit splnění všech požadovaných náležitostí.


Proč by měli podnikatelé, kterých se uvedené povinnosti týkají, přijít na živnostenský úřad co nejdříve?
Je zapotřebí si uvědomit, že v našem správním obvodu má více než 300 dopravců koncesi na dopravu velkými vozidly. K tomu, abychom mohli na základě jejich žádosti provést změnu rozsahu předmětu podnikání na „nové znění“, musíme žádat o stanovisko již zmiňovaný odbor dopravy na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Pokud podnikatel nedodá všechny požadované doklady, celá procedura se protahuje. Teprve poté, co obdržíme souhlasné stanovisko z krajského úřadu, můžeme ve věci rozhodnout.
Takže doporučuji dopravcům, aby opravdu nenechávali vyřízení této záležitosti až na poslední chvíli. Lze předpokládat, že v květnu budou muset na úřadě dlouhé hodiny čekat, zatímco v současné době je čekací doba nepoměrně kratší.

autor: Ing. Antonie Orálková

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.