> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

ROZLOUČENÍ S PANEM PREZIDENTEM

vloženo: 23.09.2013           komentářů: 0
Jaroslav Dvořák, Technischer Leiter Forschungsteam Progrest, Lützowstr.18, 42329 Wuppertal – BRDVážený pane prezidente a vážení havíři, nejen z Ostravy!

Sociální výbuch v regionu Ostravy je stav který musel přijít a byl delší dobu předpovídán nejen panem Prof. PhDr. Jan Keller, Janem Kellerem CSc, který v prostředí Ostravy zčásti žije a pracuje. V tomto prostředí jsme také jako havíři pracovali a také zde jsme založili náš „Výzkumný a výrobní podnik Progrest,“ (progresivní technika). Obdobně, jako pan profesor Keller jsme na vznik příčin sociálního výbuchu vždy upozorňovali a nabízeli našim politikům jasná a konkrétní řešení. Řešení která garantují vysokou prosperitu důlním podnikům, havířům důstojné pracovní prostředí, a odpovídající mzdu za jejich práci. Takováto řešení mohou nabídnout pouze havíři s patřičným technickým vzděláním, a ne, tak zvané „odborné“ komise vlády pana Ing. Rusnoka, premiéra v demisi. Proč je tomu tak, to objasní následující řádky.

Naše výzkumná činnost se zrodila v uranových dolech Jáchymov a byla na počátku motivována pouze snahou o přežití. Později se tato naše činnost stala vášní a tak je tomu i podnes.
S příchodem A. Dubčeka padla i stupidní teorie o třídní nenávisti a my máme dokonce možnost založit svůj výzkumný a výrobní podnik P r o g r e s t se sídlem v Havířově. Šlo tehdy o konkurenci státním výzkumným ústavům, které neměly žádnou šanci na své přežití. Tu jim poskytla tzv. „internacionální bratrská pomoc,“ která také ukončila Dubčekovu snahu – realizovat socialismus s lidskou tváří.
Opět jsme byli ocejchováni jako třídní nepřátelé se všemi důsledky, a tak jsme prožili podstatnou část svého života v podzemí. Tento komunistický systém převýchovy nám umožnil získat perfektní znalosti života v podzemí a tím řešit i jeho problémy se znalostí, která není dostupná každému.
Takže nikoli genialita někoho z nás, ale naše týmová zkušenost nám nyní umožňuje vynalézat techniku, která řeší nejen problémy hornictví, či ražení tunelů způsobem, které dalece předčí špičkovou konvenční techniku.
Nesmyslný výzkum a výroba důlní techniky s parametry podřízenými zájmům výrobce má za následek skutečnost, že doly jsou zásobovány strojním zařízením se stále stoupající hmotností, se stále stoupající spotřebou elektrické energie a se stále rostoucí pořizovací cenou i provozními náklady. V rámci eliminace těchto zvráceností je pro vynáleze snadné přeměnit tuny hmotností užívaných důlních zařízení na kila a navíc s technickými parametry, které jsou pro konvenční špičkovou techniku nedostupné. Tyto v praxi prověřené vynálezy nám umožnily udělat dne 16.05.2005 pro pana Bakalu tuto, doslova revoluční nabídku. „ Vaše doly se stanou vzorem pro všechny doly na celém světě, a získáte velké bohatství.“

Následovaly další dva dopisy a další jmenovitě pro Dr. Ing. Klaus-Dietra Becka, generálního ředitele OKD. Na žádný z nich jsme nedostali odpověď! Důvodem je vyšší politika v zájmu jiného, partnera. Velký přítel pana Bakaly, pan Karel Schwarzenberger, tuto vyšší politiku ve prospěch cizího partnera dobře zná. To byl také hlavní důvod, pane prezidente, pro který jsme dali přednost Vám, před Karlem Schwarzenbergem. Šlo tedy o vynucenou volbu mezi dvěma zly, my jsme si přáli Honzu z chalupy, bohužel to ale nevyšlo. Vrátíme se raději k příčinám sociální bouře nad Ostravou která má šanci vyvolat katastrofální nezaměstnanost.

Když se nám konečně podařilo uzavřít dohodu s vedením dolu Darkov ve věci nasazení našich důlních výztuží a to v místech, kde konvenční výztuže neodolávají tlakům horninového masivu, byla tato naše dohoda náhle zrušena. Velmi by to ublížilo nejen panu Ing. Paroubkovi a panu Ing. Topolánkovi. Krátce nato došlo na tomto dole k závalu, který si vyžádal život dvou slovenských havířů. Jako vždy se zjistilo, že nehodě nebylo možno zabránit. Navštívili jsme nejprve ostravskou televizi s tím, že se jedná o vylhané tvrzení a, že chceme havířům sdělit pravdu. Netrvalo dlouho a dostali jsme vyrozumění, že to možné není. Navštívili jsme tedy redakci „Blesku“, kde jsme byli ujištěni, že informace o tomto zločinu zveřejní. Ovšem také zde k tomu nedošlo, pan Bakala to vyřešil po svém a redakci si koupil. Obdobně skončila i naše technika v Ostravě, připravená k předvedení pro pana Topolánka, jeho vládu a k prezentaci na dole Darkov. Proč nechtěl pan Ing. Topolánek vidět naše vynálezy, obdobně jako předtím jeho předchůdce Ing. Paroubek, je podloženo velmi závažnými důvody, z nichž bylo nejen pro tyto dva a pana Bakalu menším rizikem odvolat s námi dohodnuté, tj. prezentaci revoluční techniky na dole Darkov. Revoluční proto, že naše řešení dokáže zajistit primární stav napětí důlního pracoviště, což je doposud odborníky považováno za nemožné. Tento vynález by přinesl panu Bakalovi velké bohatství a slávu, přesně tak, jak jsme mu to napsali 16.05.2005. Na dopisy nám neodpověděl a prezentaci na naše náklady znemožnil! Důvod?
Většina smrtelných úrazů v jeho dolech a jejich pravé příčiny by tímto byly objasněny, stejně jako mnoho dalších věcí. Pouhé zveřejnění našeho patentního spisu je nejen pro OKD, ale pro celou řadu předních českých politiků a báňských úředníků doslova časovanou bombou. Tito lidé umožnili panu Bakalovi – jistě ne zadarmo - mnoho výhod, které, zcela jistě naplňují skutkovou podstatu dokonání závažných trestných činů. Zkorumpovanou bandu politiků to ale nikdy nezajímalo, přestože bylo jejich povinností ze zákona, je řešit, respektive jim zabránit.Tyto možnosti nebyly promlčeny a lze pouze věřit a doufat, že je havíři na Ostravě vůči Bakalovy a spol. využiji.
Aby pan Bakala si mohl své zvrácené konání dovolit, potřebuje proto své věrné pacholky a poskytuje jim za tuto službu nemalé kapesné. Potřebuje jejich opětovné zvolení, což si vyžádá slušné milióny. Především dbá nato, aby jeho velký osobní přítel Karel Schwarzenberger a jeho TOP09, netrpěli nouzi. Veřejným tajemstvím je také, že pan Bakala se obdobným způsobem stará i o Českou televizi. A zde jsme, vážený pane prezidente a vážení kamarádi havíři u jádra věcí. Proč kupříkladu, pan Ing. Andrej Babiš říká a slibuje svým voličům – budu vám říkat pravdu a nebudu krást. Nejen Ing. Babiš, stejně jako Vy, pane prezidente dobře víte, v čem a kde jsou příčiny toho, že se Česká republika dostala do takového ekonomicko-politického marastu.
Pobýval jsem skoro dva měsíce mezi havíři v Havířově a často slyšel: „Jardo to chce už jenom kalašnikov, jiné řešení není.“ Pokud máš kalašnikov, tak ho dej do sběru, a přemýšlej! Nacisté, komunisté, ale ti co dnes bojují za svoji „parlamentní demokracii“mají panický strach z pravdy, a ta pravda, to je a musí být vaše zbraň proti Bakalovy, Schwarzenbergovi a panu Kalouskovi. Bakala nebude doma ve své rezidenci v horách až tam dorazíte! Tam se setkáte pouze s těžkooděnci a nic víc. Pokud se ale místo toho shromáždíte před Českou televizi a budete požadovat mnohá vysvětlení od mého jmenovce, ředitele pana Dvořáka, a budete trvat na zveřejnění, kupříkladu jen tohoto dopisu, potom jste získali mnoho. Pan ředitel Dvořák, a nejen on, je si velmi dobře vědomi toho, že zločiny výše uvedené mohly dojít ke svému uskutečnění, pouze za předpokladu, že se občan nedozví o jejich podstatě. Většina politiků kteří nesou osobní odpovědnost za dnešní katastrofální stav v ČR, by nemohla znovu kandidovat, pokud by byla na obrazovce konfrontována s materiály které obdrželi od nás. Proto nejen paní Němcová vytahuje ze zoufalství lži o spolupráci s StB, na Ing. Babiše, který na rozdíl od nich to, co slíbí, zcela jistě svým voličům splní.
Vážený pane prezidente, je pravděpodobné, že jsem Vás v tomto dopise trochu urazil, ale vše má vždy své příčiny. Na můj poslední dopis jste mi dodnes neodpověděl, a nesete plnou odpovědnost za nesmyslné zamítnutí Ing. Jiřího Rusnoka ve věci naší nabídky k likvidaci státního dluhu ČR. V historii ČR nikdy nedošlo k takovéto nabídce z řad vynálezců! Dotkla se Vás zde, ta skutečnost, že Vy v této věci máte své vlastní ryze populistické a spíše ponižující řešení vůči občanům ČR? Vážený pane prezidente, pokud nechcete před zraky svých občanů ztratit veškerou úctu a respekt, potom byste měl za přispění Vašich odborníků uvést konkrétní důvody, pro které se chováte a jednáte naprosto stejně jako pan RNDr. Petr Nečas. Z Vašeho pohledu velmi čestný člověk, jak jste zdůraznil ve svém projevu nejen k poslancům, ale současně i k občanům České republiky, díky české televizi. Jak ale vysvětlíte pane prezidente občanům ČR, především důchodcům a nezaměstnaným, že ČR nepotřebuje zlikvidovat státní dluh?
Topíte se, pane prezidente ve vlastním marastu a stále se zdráháte pochopit, že to, co se děje dnes v Ostravě, že to je především vaše „dělo“! Váš pan ministr Cienciala, který zasedá v odborné pracovní skupině pro Ostravsko, žádá, aby vlastníci OKD přispěli na zmírnění důsledků útlumu firmy a stejný názor má i řada politiků. Požadavek je ale nevymahatelný, říká Váš odborník, a odůvodňuje své tvrzení tím, že bohužel nemáme na OKD a pana Bakalu, žádné páky. Jsou to pochopitelně jen „keci v kleci“, jak je výstižně nazývá Ing. Andrej Babiš. Vážený pane prezidente, je velmi snadné svést dnes vše na pana Bakalu. Bude také zajímavé vrátit se k tomu, za jakých podmínek bylo OKD prodáno panu Bakalovi a informovat o tom, byť jen dodatečně, nedobrovolné oběti tohoto obchodu i se současným zveřejněním jmen těch, kdo na tom obchodu vydělali.
Pan místopředseda ČMKOS Václav Pícl to vysvětlil novinářům těmito slovy: „Naše předpovědi se bohužel naplnily, lidé se stali obětí vlády rozpočtové odpovědnosti, která zemi dovedla k rekordnímu zadlužení s rekordní téměř 600tisícovou nezaměstnanosti. Tuto bolestnou zpověď pana místopředsedy ČMKOS je nutno ještě něčím doplnit. Obdobně tak jako se dnes, vážený pane prezidente zachovala Vaše vláda odborníků k naší nabídce ve věci umoření dluhu ČR, přesně tak vždy jednaly i vláda pana Paroubka, Topolánka a Nečase! Občané ČR by se dnes jistě rádi dozvěděli, proč nikdo z vás, se nechtěl nikdy na vlastní oči nezvratně přesvědčit o tom, že je reálné těžit nerostné bohatství země bez plundrování přírody a s vysokým ekonomickým efektem. Kdyby se tak stalo, těžil by dnes důl Paskov své kvalitní uhlí, vzdor poklesu jeho ceny stále s vysokým ziskem, a došlo by k naplnění toho, co jsme Vám napsali v dopise, na který jste nám dodnes neodpověděl. Tak jak se vždy k nám zachoval Váš vždy čestný – pan Nečas.
Na přání mých spolupracovníků Vám připomenu z onoho dopisu pro Vás, alespoň jeden odstavec: „ Kdyby k těmto zločinům nedocházelo, byla by dnes životní úroveň v ČR na velmi vysoké úrovni. Nezaměstnanost by byla minimální a důchody by byly podstatně navýšeny. Nejen v Bakalových dolech by zbytečně neumírali havíři a do atmosféry by nebyly zbytečně vypouštěny každým rokem miliardy tun CO2 a dalších jedovatých zplodin, vesměs oxidů, tvořících součást tzv. skleníkových plynů. S dodatkem, že tento dopis Vám neodesílají megalomani, ale tým českých inženýrů a havířů. A že stále platí, že neexistuje žádný výzkumný ústav, koncern ani stát, který by mohl ČR obdobnou nabídku učinit.“
Dovedeme pochopit, vážený pane prezidente, že nejen Vás doslova děsí ta skutečnost, že občané ČR budou mít možnost se o pravdivosti výše uvedeného odstavce brzy přesvědčit, a to s pomocí nových tváří v Parlamentu ČR.
Z historii vynálezů je známo, že i největší světově uznávané kapacity občas šláply hluboko de lejna. Přes učiněné omyly, jejich čest odborníka tím nikdy neutrpěla. Byl to naopak příklad pro ty, co následovali. Pokládám za vhodné zde uvést některé konkrétní příklady:
Z posudku projektu plynového osvětlení podaného Philipem Lebonem francouzské Akademii věd: Návrh je třeba zamítnout především proto, že žádná lampa nemůže hořet bez knotu.
Myšlenky zavést pravidelnou námořní dopravu se ničím neliší od myšlenky cestovat na měsíc. Profesor fyziky Lardner z Londýnské univerzity.
Chápeme možnost studovat tvar hvězd i jejich vzdálenosti a pohyby. Kdežto nikdy a žádným způsobem nebudeme moci zkoumat jejich chemické složení: Auguste Comte. Za pět rokůbyl vynalezen a v astronomii použit spektroskop.
Když N. Tesla přišel s myšlenkou sestrojit motor na střídavý proud, bylo mu 21 roků a studoval na Vysoké škole v Grazu. Jeho profesor Poschl, proslulý odborník, Teslovi řekl před studenty: Tesla uskuteční pravděpodobně velké věci, ale nikdy nemůže uskutečnit svoji myšlenku. Bylo by to Perpetum Mobile, a to znamená nemožná myšlenka.
Anglický hodinář John Harrison, muž nízkého původu a vysoké inteligence zkřížil meče s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby a dokázal to, co Newton, Galileo Galilei, Jean Dominique Cassini, Sir Isaac Newton nebo Edmond Halley považovali za nemožné. Vynalezl hodiny, které ukazovaly přesný čas z domovského přístavu ve kterémkoliv koutě světa a tím vyřešil problém přesného určení zeměpisné délky. Vynález který zachránil život velkému počtu námořníků. Jen při nehodě u ostrovů Scilly zahynulo dva tisíce námořníků.
Vynálezce vážený pane prezidente, není nikdy uražen negativním posudkem. Vynálezce pouze ponižuje a uráží zbabělost a cynismus politiků, které mají navíc za následek zbytečné ztráty i na lidských životech. V této souvislosti si vzpomínám také na Váš velmi pravdivý výrok z počátku Vaší politické kariéry o tom, že každý z nás nosí v sobě svého malého Stalina. Zdá se, že mnozí z nás na tuto smutnou pravdu zapomněli nebo ji vědomě zahnali do tmavého kouta.
Snad ještě malé srovnání, pro Vás pane prezidente, coby představitele České republiky:
Pan Ing. Křižík prodal svá patentová práva za 310 000 zlatých Velké Británii a USA, ale v českých zemích si vyhradil výrobu svých obloukovek navždy pro sebe. Obdržel za ní na světové výstavě v Paříži nejvyšší ocenění a byl mu zato udělen Řád Františka Josefa, roku 1891 mu byl udělen Řád železné koruny a stal se císařským radou. Roku 1905 byl jmenován doživotním členem Panské sněmovny a o rok později obdržel čestný doktorát technických věd. Jeho diferenciální principy dodnes řídí svářecí automaty.

Tím končím, pane prezidente a mohu Vás ujistit v tom, že tento trochu neobvyklý dopis, je také ten můj poslední, jenž je určen Vám.

S pozdravem „Zdař Bůh“


Jaroslav D v o ř á k
Prezident České republiky
Ing. Miloš Zeman
Pražský hrad
119 08 P r a h a 1
22.09.2013

autor: Jaroslav Dvořák

autor: Jaroslav Dvořák,

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.