> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

OBČANÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE

vloženo: 11.06.2014           komentářů: 3

OBČANÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE DÍKY RECYKLACI UŠETŘILI VODU POTŘEBNOU K VÝROBĚ 38 TISÍC SUDŮ PIVA

Obyvatelé Olomouckého kraje v uplynulém roce ušetřili 10 772 MWh elektrické energie, 504 076 litrů ropy a 47 957 000 litrů vody. Dosáhli toho díky odevzdání nepotřebného elektrozařízení k recyklaci. V roce 2013 se podařilo obyvatelům vysbírat 682 191 kg televizorů a PC monitorů a 235 762 kg drobného elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
„Snaha obyvatel Olomouckého kraje recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. Odevzdáním televizorů, monitorů a drobného elektra ušetřili v loňském roce 47 957 000 litrů vody, stejné množství je potřeba k výrobě přibližně 38 365 sudů piva. Díky recyklaci uspořili také 10 772 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě kraje za více než jeden den,“ říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčtování každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování elektrospotřebičů. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V současné době je dle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřebu České republiky na pět týdnů.
V Olomouckém kraji se společnosti ASEKOL právě recyklací 917 953 kg televizí, monitorů a drobného elektra podařilo ušetřit 47 957 m3 vody, tolik se v kraji vypije za 37 dní, 504 076 litrů ropy potřebných na 180 cest kolem rovníku a 10 772 MWh, které by pokryly spotřebu Olomouckého kraje na více než jeden den.
„Těší nás, že se obyvatelé Olomouckého kraje o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit. Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu. Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina Mikulová.
ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2 skleníkových plynů na obyvatele se díky recyklaci podařilo krajům snížit produkci skleníkových plynů. V mezikrajském srovnání si nejlépe vedli obyvatelé Prahy, sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížili produkci CO2 o 4,9 kg na jednoho občana. Na druhém místě skončila Vysočina, na třetím Zlínský kraj. Olomouckému kraji se díky recyklaci podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 3,8 kg CO2 na obyvatele a kraj se tak umístil pod republikovým průměrem.
Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2013 v Olomouckém kraji
 
TV + Monitory
Drobné elektro
Celkem
Množství sebraných kg za rok 2013
682 191
235 762
917 953
Úspora elektrická energie (MWh)
5 055
5 717
10 772
Úspora ropy (l)
97 905
406 171
504 076
Úspora primárních surovin (t)
332
106
438
Úspora vody (m3)
26 125
21 832
47 957
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
4 946
4 527
9 473
Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.)
1 353
1 052
2 405

Úspora produkce skleníkových plynů díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2013

Kraj
Počet sebraných TV + PC monitorů
Hmotnost sebraných TV + PC monitorů
Hmotnost sebraného drobného elektra
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv)
Snížení produkce skleníkových plynů na obyvatele (kg CO2 ekv)

(ks)
(kg)
(kg)


Hlavní město Praha
75 656
1 492 982
672 990
6072
4,9
Vysočina
33 463
655 805
247 094
2460
4,8
Zlínský
40 172
821 949
236 840
2687
4,6
Jihočeský
33 453
648 920
306 887
2726
4,3
Plzeňský
31 826
662 082
268 104
2487
4,3
Pardubický
28 004
555 643
229 591
2160
4,2
Jihomoravský
61 915
1 257 873
536 068
4903
4,2
Středočeský
63 147
1 271 616
602 447
5249
4,0
Královéhradecký
23 101
462 508
283 334
2201
4,0
Olomoucký
33 352
682 191
235 762
2405
3,8
Liberecký
23 235
469 675
159 944
1656
3,8
Moravskoslezský
66 141
1 350 055
432 266
4612
3,8
Ústecký
29 486
619 194
207 824
2123
2,8
Karlovarský
10 353
235 932
85 321
801
2,7

ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,49 kg elektroodpadu.

autor: www.asekol.cz

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.