> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Jarní úklid

vloženo: 18.03.2015           komentářů: 0


Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu. Bude zahájen ve středu dne 01. 04. 2015. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

1. 4. – sídl. Hloučela – C.Boudy
- sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
- sídl. Hloučela – V.Špály
- sídl. Hloučela – J.Zrzavého

2. 4.- sídl. Svobody – u staré benziny
- sídl. Svobody – na okruhu
- Šmeralova – proti teplárně
- Šmeralova – dál k rybníku

3. 4. – Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
- B. Němcové

7. 4. – Česká-Máchova
- Riegrova
- Drozdovice – u trafiky
- Vícovská – V.Škracha

8. 4. – Fanderlíkova – u Sezaka
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8

9. 4. – Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy

10. 4. – Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – za obchodem
- sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala

13. 4. –Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
- Joštovo nám.

14. 4. – Dobrovského - Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská

15. 4. – Nerudova – domov důchodců
- Kostelecká 11-15
- nám. Spojenců
- Bezručovo nám.

16. 4. – Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční

17. 4. – Žižkovo nám.
- Husserleho nám.
- nám. T.G.Masaryka (Prior)
- Havlíčkova 43

20. 4. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště

21. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky

22. 4. – Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky
- Čechovická u ZD

23. 4. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce

24. 4. – Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Čechůvky točna
- Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

27. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
- Vrahovice – Jano Köhlera
- Vrahovice – J.Suka
- Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a
Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města
na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

autor: Magistrátu města Prostějova

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.