> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Vyjádření Změny pro Prostějov

vloženo: 17.02.2016           komentářů: 0

Vyjádření Změny pro Prostějov k
průběhu 13. zasedání zastupitelstva
Pondělní zastupitelstvo se bohužel opět neslo v konfliktním duchu i přesto, že jsme se
snažili kontroverzi předejít. Návrhy našich usnesení jsme zaslali v dostatečném
předstihu,
tedy 1
4 dní před konáním zastupitelstva
.
Návrhy byly pečlivě vypracovány a konzultovány.
Přesto ani jeden návrh bohužel neprošel.
O to více nás překvapuje, že koalice neschválila i politicky neutrální návrh na zřízení
oficiálních profilů města na
sociálních sítích
s cílem zvýšení informovanosti občanů. Máme
tedy podezření, že nezáleží ani tak na obsahu, formě a účelnosti návrhu, ale pouze na tom,
že tento návrh nepředložila koalice sa
ma. Proto patrně nebyl schválen. Nápravu může v
budoucnu udělat Rada i bez usnesení zastupitelstva. Pokud tak učiní, apelujeme na
nestrannost a apolitičnost sdělených informací. Špatnou praxí je rubrika na pravou míru,
která neslouží k faktickému ověření i
nformací, ale k osobním útokům radních na politickou
konkurenci (zde se zastáváme našich opozičních kolegů). Rizika jsme si vědomi, přesto si
myslíme, že komunikaci s občany na sociálních sítí
ch
nelze v dnešní době ignorovat.
Návrh usnesení
Změny
ke zve
řejňování kácení stromů v
majetku města byl upraven do
takové podoby, která toto zveřejňování plně umožňuje. Cílem byl
o
a je ochrana zájmů
občanů, stromů, ale vlastně i odpovědných osob a magistrátu města Prostějova, který by
zveřejňováním zdravotně závadn
ých a zavazejících stromů včas informoval o nutnosti věc
v
dohledné době řešit. Ani tento konstruktivní návrh neprošel.
Návrh usnesení na zveřejňování studií
a projektových dokumentací
na webu města
byl
koalicí převzat, tak jsme jej nakonec po dohodě stáh
li. Tento návrh
bude koalice realizovat
sama.
Změna pro Prostějov navrhla celkem tři usnesení týkající se zveřejňování smluv
v
Centrálním registru smluv
na Portálu veřejné správy Ministerstva vnitra uzaví
raných
městem Prostějov bez omezení výše peněžního plnění. Je to dle odborníků nejdůležitější
protikorupční opatření a jeho implementace do pravidel chodu magistrátu značně zvýší jeho
transparentnost. V případě
nových smluv, dle vyjádření vedoucích příslušných odborů a
tajemníka Magistrátu, lze technicky zajistit jejich zveřejňování od 1. dubna 2016. Návrh na
zveřejnění smluv mohl být schválen, dokonce to po diskuzi vypadalo, že ČSSD je pro přijetí
návrhu. Přest
ávku pro poradu klubu si nicméně vzal komunista JUDr. Augustin (KSČM),
který se patrně zděsil, co by takové zveřejňování smluv mohlo znamenat (viz záznam).
Během přestávky ČSSD pravděpodobně podlehla komunistickému tlaku a rozhodla se, že
návrh nepodpoří.
Padla tak šance na zveřejňování smluv i před nabytím účinnosti zákona od
1. července 2016. Pokud by byl návrh schválen, koalice by prokázala, že transparentnost
správy myslí vážně a je ochotna jít v transparentnosti po vzoru jiných měst nad rámec
povinnost
i.
Významní celostátní představitelé ČSSD jsou signatáři Rekonstrukce státu, která tento
zákon pomohla prosadit. ČSSD ve svém programu obecně principy otevřené správy
podporuje. Proto nás mrzí, že prostějovská ČSSD nebyla schopna zveřejňování smluv
podpoř
it. Aby byly chyby napraveny, doporučujeme Radě, aby se zveřejňováním smluv
zabývala na nejbližším jednání a podnikla bezodkladně všechny kroky k tomu, aby Magistrát
zajistil zveřejňování všech smluv od 1. dubna 2016. V opačném případě na dalším

zastupitel
stvu, které se koná v březnu, předložíme návrh na zveřejňování smluv od 1. května
2016.
Změna pro Prostějov chce apelovat na koaliční radní, aby se pokusili zklidnit nepřátelskou a
nekonstruktivní atmosféru, která na zastupitelstvu panuje. K tomu by pomoh
lo, kdyby
alespoň nekonfliktní a neutrální návrhy opozice byly schváleny. Uvědomujeme si, že ne
všichni radní přispívají k této situaci stejnou měrou a chválíme ty koaliční radní, kteří se
snaží situaci zlepšit. Podporujeme především snahu o dosažení konse
nsu a jsme otevřeni
jednání. Je nutné, aby se dále v budoucnu schválily potřebné návrhy a Prostějov se tak
posunul trochu dopředu a stal se příkladem dobré praxe pro ostatní obce.


autor: Změna pro Prostějov

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.