> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Hrozí kácení 34 stromů !!!

vloženo: 21.03.2016           komentářů: 0


*Hrozí kácení 34 stromů v areálu bývalého koupaliště na Kostelecké. Možná
úplně zbytečně.*


*V areálu bývalého koupaliště na Kostelecké je pusto. Plány na rekonstrukci
koupaliště, do kterých město investovalo již přes 2 miliony korun, jsou ty
tam. O tomto prostoru bude dále rozhodovat spolek Prostějov olympijský,
který dostal pozemky na 99 let do výpůjčky. K jakému účelu však mají dále
sloužit a proč má padnout k zemi 34 stromů, to jsou otázky, na které
neexistuje jasná odpověď. *


Město Prostějov totiž svěřilo své pozemky do rukou spolku, který má tři
členy – Město Prostějov, Olomoucký kraj a Tenisový klub. Tyto subjekty zde
v představenstvu spolku zastupuje bývalý primátor Miroslav Pišťák, hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a tenisový boss Miroslav Černošek, nikoliv
však z titulu svých funkcí, ale jako fyzické osoby, tudíž fakticky
neodvolatelně - pokud sami nevystoupí. „*To je pro správu pozemků nejspíš
poměrně nebezpečná situace. Valná hromada spolku může klidně na své schůzi
přijmout třeba deset dalších členů a najednou bude zástupce města
v menšině. Navíc v této formě zřízení nemá organizace jakoukoliv povinnost
informovat město či kraj o svých krocích a pan Pišťák či pan hejtman
Rozbořil nemusí zastávat své funkce navždy, takže pak bude jejich jednání
pro město a kraj prakticky nevymahatelné,*“ míní Irena Marková, členka
spolku Pro Prostějov. Tento spolek podporuje na daném pozemku výstavbu
koupaliště, tak jak sloužilo v minulosti a jak veřejnost požadovala
v petici. Je dobré i dodat, že do předprojektové a projektové dokumentace
město již investovalo v součtu kolem dvou miliónů korun, které by přišly
nazmar.


„*Snažili jsme se dopídit toho, o co tu jde. Podali jsme řadu žádostí o
informace, pročetli zápisy jednání, prolistovali veřejné rejstříky, stanovy
spolku a bohužel nás plní obavy z toho, že jsme se jako občané města
Prostějova stali oběťmi netransparentní struktury navenek deklarující
bohulibý záměr postavit novou tělocvičnu pro školy a veřejnost, nicméně zda
se tak stane a zda zůstane případné sportoviště skutečně ve službách
občanů, je v tuto chvíli velkou neznámou,*“ neskrývá obavy a rozčarování
Jakub Čech, rovněž člen spolu Pro Prostějov. Zároveň dodává, že před
klíčovým hlasováním o vstupu města do spolku byli zastupitelé
zmanipulováni, když vedení města lhalo, že tehdejší primátor Pišták je
členem představenstva spolku z titulu své funkce.


Spolek Prostějov olympijský je představován tak, že jeho cílem je především
získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na stavbu
velké tělocvičny s názvem Národní olympijské centrum. „*Jako velmi
problematické vidím také to, že spolek nemá ve svých stanovách vůbec
definováno, jakým způsobem bude nakládáno s jeho majetkem po případném
zániku. Takto totiž může spolek klidně za stovky miliónů vystavět luxusní
sportovní halu, načež vyhlásit zánik sdružení. Ohledně majetku spolků zákon
pouze upravuje, že musí být stanoven likvidátor, kterým může být i člen
rušeného spolku, který rozhodne o osudu majetku v souladu se stanovami. Jak
ale, když ve stanovách o tom není ani zmínka? Může se tak klidně stát např.
to, že svůj majetek daruje zcela komerční firmě, která bude na původně
lidumilném záměru tvrdě vydělávat,*“ komentuje další ze členů Pro Prostějov
Daniel Marek.


A věci se hýbou rychle dál. Přestože o dotaci na výstavbu Národního
Olympijského centra nemůže být ještě ani řeč - MŠMT samotné se
prostřednictvím odpovědi na žádost o informace vyjádřilo, že o dotaci se
ještě vůbec nejednalo a příslušné dotační řízení nebylo ještě vůbec
vyhlášeno – už běží územní řízení o umístění stavby a správní řízení o
kácení stromů, přestože ty ani nestojí v cestě plánované stavbě.


„*Nejparadoxnější na celé věci je, že spolek Prostějov olympijský zřejmě
odmítá poskytovat informace i samotnému městu a kraji, takže nikdo nemá
pořádně kontrolu nad jeho hospodařením s veřejnými financemi a veřejnými
pozemky. Za takových okolností se domníváme, že tyto záměry jsou
nečisté,“ *uzavírá
Jakub Čech.


autor: Jakub Čech

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.