> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Otevřený dopis primátorce Prostějov

vloženo: 29.03.2016           komentářů: 0


Blog | Jakub Čech


Paní primátorko,obracím se na Vás ve dvou záležitostech.Dnes je na programu jednání zastupitelstva otázka tzv. decentralizace města. V čem je materiál doporučený radou ke schválení lživý a vadný, popsal již podrobně Mgr. Martin Hájek. Dovolte, abych Vás upozornil na jinou věc, která v souvislosti s touto otázkou dosud nebyla vyřčena.

Jde o to, že Česká strana sociálně demokratická, za niž jste zvolena, řeší ve svém Dlouhodobém programu otázku tzv. subsidiarity, tedy principu, že rozhodovat o veřejných záležitostech se má vždy na tom nejnižším stupni veřejné správy, co nejblíže k občanům. Cituji z Dlouhodobého programu ČSSD[1].
Myšlenky strukturálních demokratických reforem, rozvoje sociálně tržní ekonomiky, subsidiarity a demokratického způsobu probíhající evropské integrace, spolu se základními hodnotami svobody, spravedlnosti, solidarity a lidských práv, jakož i vůle ke společnému postupu socialistických stran, vytvořily ideový základ, který je nadějným východiskem i v prvním století nového tisíciletí.

Krajské a obecní samosprávy, zakotvené v Ústavě ČR, vytvořily organizační základy pro účast občanů na správě veřejných záležitostí. Princip subsidiarity – rozhodovat na stupni, který je pro danou věc optimální – spolu s „finanční ústavou“ samospráv je zárukou jejich politické a společenské autority. Samospráva je součástí občanské společnosti, nikoli prodloužením či filiálkou centrální mocí, jejíž decentralizace je paralelním procesem. ČSSD je připravena promítnout princip subsidiarity do obou dimenzí – správy státu a věcí veřejných v národním měřítku, stejně jako správy věcí evropských v rámci Evropské unie.

Vyzývám Vás, abyste spolu s Vašimi kolegy naplnila to, co bylo slíbeno voličům a nebylo tedy přijato usnesení navržené Radou města. Je třeba plnit své předvolební sliby.

Zároveň v této věci byste měla požádat kolegu Ing. Pospíšila, aby jím vlastněné médium Prostějovský Večerník nelhalo a nemanipulovalo občany Prostějova.

Ještě k samotné decentralizaci – nejedná se o žádné trhání, jak to bývá prezentováno. Změna oproti současnému modelu je taková, že by „osadní výbory“ byly volené občany a měly by rozhodovací pravomoc o určité finanční částce uvolněné z rozpočtu města.

Osadní výbory jsou v současnosti nefunkční, neefektivní, netransparentní, nikdo neví o čem jednají a například paní Galářová ve Vrahovicích předváděla obrovskou aroganci vůči občanům, když je nechtěla na jednání osadního výboru pustit. Na webu města nejsou zápisy z jednání osadních výborů. Jedná se proto o velmi pochybné orgány.

Zdůrazňuji, že členové výborů nemají legitimitu o čemkoliv rozhodovat, nejsou voleni občany. Zastupitelé ani při nejlepší vůli nemůžou vědět, kdo v osadním výboru má nebo nemá být, protože neví, jakou mají dané osoby podporu mezi obyvateli dané městské části. Osadní výbory se tak stávají trafikou pro skupinu kamarádů scházejícícící se někde tajně v hospodě.

Proto si myslím, že decentralizace je nutná, přinesla by tansparentní a odpovědně rozhodování o městských částech.

__

Občas v Prostějově zaznívá, že zastupitelé jsou k něčemu zavázáni koaliční smlouvou. Obecně bývá zvykem koaliční smlouvu zveřejnit, například na vládní úrovni byla koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL zveřejněna, přímo na webu Vlády České republiky. Největší stranou ve vládě je právě ČSSD, jíž jste členkou, a proto si myslím, že by také místní organizace měla koaliční smlouvu zveřejnit. Pokud s tím neměl problém premiér Sobotka, myslím, že to nebude problém ani pro prostějovskou buňku.

Jak koaliční smlouvu zveřejnit Vám může poradit pan předseda vlády Sobotka nebo členové šumperské ČSSD, která také koaliční smlouvu zveřejnila.[2]

Je to zásadní dokument ovlivňující život ve městě a proto si myslím, že měl být již dávno zveřejněn. Pokud koaliční smlouva nebude zveřejněna, občané se budou důvodně obávat, že v ní jsou ustanovení odporující zákonu o obcích[3] či veřejnému zájmu.

A v neposlední řadě Vás prosím, zda by mediální referentka mohla přestat monitorovat mé aktivity na sociálních sítítích, případně aby se alespoň vytisknutý obraz nerozdával novinářům, můžu s nimi komunikovat sám. Já mediálního poradce ani referentku nepotřebuji.


S pozdravem Jakub Čechautor: Jakub Čech

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.