> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Otevřený dopis primátorce Prostějov

vloženo: 29.03.2016           komentářů: 0


Blog | Jakub Čech


Paní primátorko,obracím se na Vás ve dvou záležitostech.Dnes je na programu jednání zastupitelstva otázka tzv. decentralizace města. V čem je materiál doporučený radou ke schválení lživý a vadný, popsal již podrobně Mgr. Martin Hájek. Dovolte, abych Vás upozornil na jinou věc, která v souvislosti s touto otázkou dosud nebyla vyřčena.

Jde o to, že Česká strana sociálně demokratická, za niž jste zvolena, řeší ve svém Dlouhodobém programu otázku tzv. subsidiarity, tedy principu, že rozhodovat o veřejných záležitostech se má vždy na tom nejnižším stupni veřejné správy, co nejblíže k občanům. Cituji z Dlouhodobého programu ČSSD[1].
Myšlenky strukturálních demokratických reforem, rozvoje sociálně tržní ekonomiky, subsidiarity a demokratického způsobu probíhající evropské integrace, spolu se základními hodnotami svobody, spravedlnosti, solidarity a lidských práv, jakož i vůle ke společnému postupu socialistických stran, vytvořily ideový základ, který je nadějným východiskem i v prvním století nového tisíciletí.

Krajské a obecní samosprávy, zakotvené v Ústavě ČR, vytvořily organizační základy pro účast občanů na správě veřejných záležitostí. Princip subsidiarity – rozhodovat na stupni, který je pro danou věc optimální – spolu s „finanční ústavou“ samospráv je zárukou jejich politické a společenské autority. Samospráva je součástí občanské společnosti, nikoli prodloužením či filiálkou centrální mocí, jejíž decentralizace je paralelním procesem. ČSSD je připravena promítnout princip subsidiarity do obou dimenzí – správy státu a věcí veřejných v národním měřítku, stejně jako správy věcí evropských v rámci Evropské unie.

Vyzývám Vás, abyste spolu s Vašimi kolegy naplnila to, co bylo slíbeno voličům a nebylo tedy přijato usnesení navržené Radou města. Je třeba plnit své předvolební sliby.

Zároveň v této věci byste měla požádat kolegu Ing. Pospíšila, aby jím vlastněné médium Prostějovský Večerník nelhalo a nemanipulovalo občany Prostějova.

Ještě k samotné decentralizaci – nejedná se o žádné trhání, jak to bývá prezentováno. Změna oproti současnému modelu je taková, že by „osadní výbory“ byly volené občany a měly by rozhodovací pravomoc o určité finanční částce uvolněné z rozpočtu města.

Osadní výbory jsou v současnosti nefunkční, neefektivní, netransparentní, nikdo neví o čem jednají a například paní Galářová ve Vrahovicích předváděla obrovskou aroganci vůči občanům, když je nechtěla na jednání osadního výboru pustit. Na webu města nejsou zápisy z jednání osadních výborů. Jedná se proto o velmi pochybné orgány.

Zdůrazňuji, že členové výborů nemají legitimitu o čemkoliv rozhodovat, nejsou voleni občany. Zastupitelé ani při nejlepší vůli nemůžou vědět, kdo v osadním výboru má nebo nemá být, protože neví, jakou mají dané osoby podporu mezi obyvateli dané městské části. Osadní výbory se tak stávají trafikou pro skupinu kamarádů scházejícícící se někde tajně v hospodě.

Proto si myslím, že decentralizace je nutná, přinesla by tansparentní a odpovědně rozhodování o městských částech.

__

Občas v Prostějově zaznívá, že zastupitelé jsou k něčemu zavázáni koaliční smlouvou. Obecně bývá zvykem koaliční smlouvu zveřejnit, například na vládní úrovni byla koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL zveřejněna, přímo na webu Vlády České republiky. Největší stranou ve vládě je právě ČSSD, jíž jste členkou, a proto si myslím, že by také místní organizace měla koaliční smlouvu zveřejnit. Pokud s tím neměl problém premiér Sobotka, myslím, že to nebude problém ani pro prostějovskou buňku.

Jak koaliční smlouvu zveřejnit Vám může poradit pan předseda vlády Sobotka nebo členové šumperské ČSSD, která také koaliční smlouvu zveřejnila.[2]

Je to zásadní dokument ovlivňující život ve městě a proto si myslím, že měl být již dávno zveřejněn. Pokud koaliční smlouva nebude zveřejněna, občané se budou důvodně obávat, že v ní jsou ustanovení odporující zákonu o obcích[3] či veřejnému zájmu.

A v neposlední řadě Vás prosím, zda by mediální referentka mohla přestat monitorovat mé aktivity na sociálních sítítích, případně aby se alespoň vytisknutý obraz nerozdával novinářům, můžu s nimi komunikovat sám. Já mediálního poradce ani referentku nepotřebuji.


S pozdravem Jakub Čechautor: Jakub Čech

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

17.08.2018

Rušila noční klid.
Zřejmě ráda poslouchá hudbu, ale nebere ohled na ostatní. O půl jedné ráno vyjížděla hlídka na rušení nočního klidu. Na místě byla slyšet hlasitá hudba z domu. Strážníci se pokusili kontaktovat obyvatelku zvoněním i klepáním na okno a dveře, ale neúspěšně. Toto chování čtyřiatřicetileté ženy se v nočních hodinách děje opakovaně. Svým jednáním je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku.

17.08.2018

Nebyl dodržen tržní řád.
Dvacet minut po půlnoci vyjížděla hlídka prověřit oznámení o otevřené předzahrádce kavárny v centru města. Na místě bylo zjištěno, že u dveří se nachází několik hostů, kteří zde předtím konzumovali nápoje a personál kavárny je obsluhoval. Hlídka kontaktovala zaměstnance, které upozornila na provozní dobu. V daný den je otvírací doba povolena pouze do 24:00 hodin.

13.08.2018

Sledováním noční oblohy vyrušoval okolí.
Krátce po půl jedné ráno byli strážníci vysláni k prověření rušení nočního klidu do okrajové části města. Na místě čekal oznamovatel, který uvedl, že jej obtěžuje hluk a výkřiky vedoucí ze zahrady sousední ulice. Hlídce se podle hluku podařilo identifikovat dům, ze kterého byly slyšet hlasité projevy. Zde byl kontaktován obyvatel domu a upozorněn na dobu nočního klidu. Své chování vysvětlil pozorováním padajících Perseidů na obloze, u kterého současně popíjel alkoholické nápoje a poslouchal hudbu. Za přítomnosti hlídky na místě byla hudba vypnuta a hlučné chování utichlo.

12.08.2018

Jak ke kalhotám přišel.
V sedmnáct hodinodpoledne vyjížděla hlídka prověřit oznámené o krádeži v supermarketu na Okružní ulici. Člen ostrahy obchodního domu zde zadržel osmatřicetiletou ženu. Ta se měla dne 5. 8. 2018 okolo třinácté hodiny spolu se svým komplicem dopustit krádeže pánských kalhot. Z kamerových záznamů bylo zjištěno, jak dvojice stojí v prostoru prodejny u regálů s oblečením a dotyčná pomáhá neznámému muži si co nejrychleji obléknout kalhoty. Oba následně zamíří k pokladní zóně, kde se rozdělí a odchází bez zaplacení.

11.08.2018

Sousedské spory.
Konfliktem mezi sousedy se strážníci zabývali ve večerních hodinách. Na místě je čekala oznamovatelka, která uvedla, že dochází k opakovaným rozepřím ze sousedské strany vůči její rodině. Dnešního dne v dopoledních hodinách se nacházeli dcery oznamovatelky na zahradě domu. Bez jakéhokoliv předchozího kontaktu je sousedka začala slovně urážet vulgárními výrazy. Na hrubé chování nebylo žádným způsobem reagováno. Přibližně kolem osmnácté hodiny uslyšela oznamovatelka šplouchnutí, následně se šla podívat na zahradu svého domu, co se stalo. Zde našla ve svém bazénu vhozenou rostlinu i se zeminou, jenž je majetkem sousedky.