> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Tiskové prohlášení

vloženo: 11.04.2016           komentářů: 0

Dnes bylo předáno v oblastní kanceláři Hnutí ANO 2011 oznámení dvanácti členů MO Prostějov o ukončení členství. Mezi nimi i tří zastupitelů města Prostějova, tedy nás.

Pod vlivem událostí, které se v poslední době odehrály, jsme se po dlouhém rozmýšlení rozhodli pro ukončení členství v hnutí ANO 2011. Odchod z Hnutí jsme vyhodnotili jako jedinou možnou variantu. Směr, který Hnutí v poslední době nabralo na místní úrovni, nemá nic společného se zásadami, pro které jsme do Hnutí vstoupili, hájili je a prosazovali na politickém kolbišti.
Jak se však v průběhu času ukázalo, někomu stále šlapeme na kuří oka. Mocenské vazby v Prostějově jsou zřejmě natolik silné, že prostřednictvím nastrčených posluhovačů dochází  v oblastní organizaci Hnutí k odklonu od programových zásad a naopak k souznění s mocenskými zájmovými skupinami. Domníváme se, že není možné dosáhnout změn, které jsme si ve svém volebním programu předsevzali, aniž bychom se neoprostili z vlivu „hybatelů“. Postup oblastního předsednictva a krajského předsedy nás utvrzuje v tom, že se snaží zabetonovat aktivitu  „nepohodlných“ zastupitelů za každou cenu. Za pomoci manipulace a intrik si nejen pánové Šestořád a Okleštěk snaží z prostějovské organizace ANO udělat svého vazala. Čas ukáže, v čí prospěch pracovali.  Vedení oblastní organizace Hnutí ANO 2011 Prostějov navrhlo celostátnímu vedení Hnutí ANO 2011 vyloučení značné části členů MO Prostějov a MO Konice proto, že opustili zasedání oblastního sněmu konaného dne 18.1.2016. Názorná ukázka toho, kde končí demokracie.
Členská základna není z úrovně oblasti objektivně a pravdivě informována o činnosti  zastupitelského klubu Hnutí ANO v Prostějově. Členům jsou z oblasti bez dalšího předkládány účelové, tendenční a lživé informace z místního bulvárního plátku (ten ovládá radní za ČSSD), hanící členy zastupitelského klubu ANO.   Ti zastupitelé, kteří loni rozbili klub zastupitelů za Hnutí ANO (Jura, Župková), dnes v podstatných věcech hlasují v rozporu s programovými cíli ANO a v souladu s vládnoucí koalicí. Na tuto skutečnost bylo vedení oblasti a krajský předseda Okleštěk opakovaně písemně upozorňováni. Jejich odpovědí bylo vždy mlčení. Nikdy se nevysvětlilo, proč má Prostějovský Večerník  k dispozici interní informace, které projednávalo oblastní předsednictvo ANO.
Mrzí nás, že ani 1. místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, který má dostatek mediálního prostoru, neuvedl na pravou míru lži šířené bulvárem o naší činnosti.
                Předsedovi oblasti Zdeňku Šestořádovi jsme opakovaně doložili seznam naší činnosti v zastupitelstvu a dosažené výsledky a žádali jsme, aby nám konkrétně sdělil, co se mu na naší práci nelíbí.  Bezvýsledně. Přesto na sněmech ANO opakovaně naši práci haněl a v souladu s Prostějovským Večerníkem ji označoval za obstrukce a zdržování. 
V nastávajících dnech budeme jistě vystaveni veřejnému pranýřování, budou nám nasazovány hlavy různých zvířat a budeme vláčeni tiskem. Bulvární tisk však přestane ANO hanět a naopak ho bude chválit za to, že bylo konečně očištěno a nyní je v rukou těch „správných“ lidí.
V zastupitelstvu města Prostějova budeme pracovat jako nezávislí podle zásad, na kterých bylo Hnutí ANO 2011  původně postaveno. Předvolební hesla, pod kterými jsme získali důvěru veřejnosti, pro nás nejsou prázdné fráze.  V tom se zásadně lišíme od předsedy oblasti Zdeňka Šestořáda a všech těch, kterým tyto jeho názory nevadí a dlouhodobě je tolerují.     
 Budeme pracovat o to lépe, když nám všichni tito lidé nebudou dále svazovat ruce. Díky tomu se můžeme naplno věnovat práci pro naše město a jeho občany.  
Prostějov 11. dubna 2016
ing.Hana Naiclerová,MBA             ing.František Filouš                   Mgr.František Švec

autor: Ing. Hana Naiclerová, MBA

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

04.10.2018

Trhala květiny ze záhonu.
Při kontrolní činnosti ve Smetanových sadech si hlídka povšimla ženy, která se sklání nad záhonem a trhá z něj kytky. Dotyčná vyzvána k zanechání protiprávního jednání. Žena nebyla schopna na místě prokázat svoji totožnost, proto k jejímu zjištění předvedena na služebnu Policie ČR. Osmapadesátiletá žena je svým jednáním podezřelá z přestupku proti majetku. Celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

04.10.2018

Opilý řidič zadržen.
V ranních hodinách přijato na lince 156 anonymní oznámení o řidiči osobního vozidla, který každý den ráno požije v restauraci alkohol a poté usedne za volant a odjede. V době oznámení se dotyčný nacházel v restauraci. Na místo, k prověření oznámení vyslána hlídka. Uvedený muž, po odchodu z podniku, nastoupil do auta a započal jízdu. Hlídkou, vozidlo zastaveno. Řidič vyzván k prokázání totožnosti a k provedení orientační dechové zkoušky. Čtyřicetiletý muž, při dechové zkoušce nadýchal 2,16 a 1,97 promile.

03.10.2018

Závada na vozidle.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 telefonické oznámení o vyjetém vozidle z řady zaparkovaných aut na ulici Wolkerova. Na místo vyslaná hlídka oznámení potvrdila. Vozidlo strážníci zatlačili zpět na parkoviště. Zanedlouho se dostavila majitelka, která uvedla, že se jedná o technickou závadu.

01.10.2018

Hledaná osoba.
V dopoledních hodinách si strážník okrskové služby, při dohledu na veřejný pořádek v okolí lázní na ulici Blahoslavova, povšiml osoby, o které z místní znalosti věděl, že je celostátně hledaná Policií ČR. Při ověřování totožnosti, bylo pátrání po pětapadesátiletém muži potvrzeno. Dotyčný předveden na Obvodní oddělení PČR, kde byl předán službu konajícím policistům k dalším úkonům. Při předvedení nebylo užito donucovacích prostředků. Muž nekladl žádný odpor.

29.09.2018

Kradl nadvakrát.
Večer přijato oznámení od ostrahy suprermarketu na Olomoucké ulici, že se do prodejny vrátil muž, který se před chvílí dopustil krádeže a je pravděpodobné, že se o stejné jednání pokusí znovu. Na místo vyslána hlídka. Zkontaktován oznamovatel. Uvedl, že si na záznamu z kamer všiml muže, který pronesl přes pokladní zónu zboží, za které nezaplatil. Zanedlouho se do prodejny vrátil a vložil si do bundy další zboží. Za pokladní zónou byl ostrahou zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu hlídky. Strážníkům se k oběma krádežím doznal. Uvedl, že zboží z první krádeže je již zkonzumované. Z druhé krádeže, zboží vráceno zpět do prodeje.