> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Hrozí kácení 34 stromů ???

vloženo: 23.04.2016           komentářů: 0


Hrozí kácení 34 stromů v areálu bývalého koupaliště na Kostelecké. Možná úplně zbytečně.
V areálu bývalého koupaliště na Kostelecké je pusto. Plány na rekonstrukci koupaliště, do kterých město investovalo již přes 2 miliony korun, jsou ty tam. O tomto prostoru bude dále rozhodovat spolek Prostějov olympijský, který dostal pozemky na 99 let do výpůjčky. K jakému účelu však mají dále sloužit a proč má padnout k zemi 34 stromů, to jsou otázky, na které neexistuje jasná odpověď.
Město Prostějov totiž svěřilo své pozemky do rukou spolku, který má tři členy – Město Prostějov, Olomoucký kraj a Tenisový klub. Tyto subjekty zde v představenstvu spolku zastupuje bývalý primátor Miroslav Pišťák, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a tenisový boss Miroslav Černošek, nikoliv však z titulu svých funkcí, ale jako fyzické osoby, tudíž fakticky neodvolatelně - pokud sami nevystoupí. „To je pro správu pozemků nejspíš poměrně nebezpečná situace. Valná hromada spolku může klidně na své schůzi přijmout třeba deset dalších členů a najednou bude zástupce města v menšině. Navíc v této formě zřízení nemá organizace jakoukoliv povinnost informovat město či kraj o svých krocích a pan Pišťák či pan hejtman Rozbořil nemusí zastávat své funkce navždy, takže pak bude jejich jednání pro město a kraj prakticky nevymahatelné,“ míní Irena Marková, členka spolku Pro Prostějov. Tento spolek podporuje na daném pozemku výstavbu koupaliště, tak jak sloužilo v minulosti a jak veřejnost požadovala v petici. Je dobré i dodat, že do předprojektové a projektové dokumentace město již investovalo v součtu kolem dvou miliónů korun, které by přišly nazmar.
„Snažili jsme se dopídit toho, o co tu jde. Podali jsme řadu žádostí o informace, pročetli zápisy jednání, prolistovali veřejné rejstříky, stanovy spolku a bohužel nás plní obavy z toho, že jsme se jako občané města Prostějova stali oběťmi netransparentní struktury navenek deklarující bohulibý záměr postavit novou tělocvičnu pro školy a veřejnost, nicméně zda se tak stane a zda zůstane případné sportoviště skutečně ve službách občanů, je v tuto chvíli velkou neznámou,“ neskrývá obavy a rozčarování Jakub Čech, rovněž člen spolu Pro Prostějov. Zároveň dodává, že před klíčovým hlasováním o vstupu města do spolku byli zastupitelé zmanipulováni, když vedení města lhalo, že tehdejší primátor Pišták je členem představenstva spolku z titulu své funkce.
Spolek Prostějov olympijský je představován tak, že jeho cílem je především získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na stavbu velké tělocvičny s názvem Národní olympijské centrum. „Jako velmi problematické vidím také to, že spolek nemá ve svých stanovách vůbec definováno, jakým způsobem bude nakládáno s jeho majetkem po případném zániku. Takto totiž může spolek klidně za stovky miliónů vystavět luxusní sportovní halu, načež vyhlásit zánik sdružení. Ohledně majetku spolků zákon pouze upravuje, že musí být stanoven likvidátor, kterým může být i člen rušeného spolku, který rozhodne o osudu majetku v souladu se stanovami. Jak ale, když ve stanovách o tom není ani zmínka? Může se tak klidně stát např. to, že svůj majetek daruje zcela komerční firmě, která bude na původně lidumilném záměru tvrdě vydělávat,“ komentuje další ze členů Pro Prostějov Daniel Marek.
A věci se hýbou rychle dál. Přestože o dotaci na výstavbu Národního Olympijského centra nemůže být ještě ani řeč - MŠMT samotné se prostřednictvím odpovědi na žádost o informace vyjádřilo, že o dotaci se ještě vůbec nejednalo a příslušné dotační řízení nebylo ještě vůbec vyhlášeno – už běží územní řízení o umístění stavby a správní řízení o kácení stromů, přestože ty ani nestojí v cestě plánované stavbě.
„Nejparadoxnější na celé věci je, že spolek Prostějov olympijský zřejmě odmítá poskytovat informace i samotnému městu a kraji, takže nikdo nemá pořádně kontrolu nad jeho hospodařením s veřejnými financemi a veřejnými pozemky. Za takových okolností se domníváme, že tyto záměry jsou nečisté,“ uzavírá Jakub Čech.

Tisková zpráva spolku Pro Prostějov ze dne 21.3.2016

autor: Pro Prostějov

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.