> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Výročí prusko rakouské války

vloženo: 04.07.2016           komentářů: 0

Před 150ti lety drtila obyvatele prusko-rakouská válka


V červenci uplyne 150 let od prusko-rakouské války. Jednalo se o střetnutí dvou největších a nejvlivnějších členů Německého spolku – Rakouska a Pruska.


Prusko dlouhodobě usilovalo o hegemonii v tomto seskupení a o sjednocení německy mluvících zemí pod jedním panovníkem. K rozhodujícímu střetnutí došlo 3. 7. 1866 u Hradce Králové. Tato bitva je také nazývána bitvou u Sadové nebo na Chlumu. Šlo o druhou největší bitvu 19. století v Evropě. Na malém prostoru bojovalo 450 tisíc vojáků. Rakušané byli poražení a vojska se potom začala přesunovat směrem k Vídni.

„K prvnímu střetnutí mezi rakouskými a saskými jízdními vojsky na jedné straně a pruskými husary na druhé straně došlo 14. 7. 1866 odpoledne za kapličkou sv. Otýlie u Čechůvek. K hlavnímu střetnutí došlo 15. 7. 1866 v prostoru tzv. bažantnice u Tovačova. Bojovaly zde jednotky 71. pěšího rakouského pluku velkovévody Toskánského a 44. pruského pluku. Rakouská vojska byla opět poražena a na bojišti zůstalo pět set mrtvých,“ uvedla historička Hana Bartková.

Vše připomíná řada pomníků a křížů. Centrální pomník bitvy u Tovačova se nachází u silnice Tovačov – Dub nad Moravou. Válečné události a jejich důsledky zasáhly také Prostějov – přesuny vojsk, válečné rekvizice, zničená úroda na polích, pruská okupace města (16. 7.– 2. 8. 1866), zásobování vojsk potravinami a obilím.

„K tomu přistoupila cholera, které v Prostějově podlehlo na osm stovek osob z řad vojáků a civilního obyvatelstva. Ranění a nemocní vojáci byli léčeni v nemocnici Milosrdných bratří v Prostějově. Provizorní cholerová nemocnice byla umístěna v domě č. 17 v Žešovské ulici,“ doplnila Bartková. Dobový tisk, archivní dokumenty, záznamy kronikářů a regionálních historiků nám podávají řadu svědectví o této válce. Například zápisy převora kláštera Milosrdných bratří Avertána Koláře nazvané Válečný rok uveřejnil v překladu v publikaci Pamětní spis ke 200letému jubileu konventu Milosrdných bratří v Prostějově 1739–1939 P. Alois Jašek. Další svědectví podali Ondřej Přikryl, Josef Simon, Jan Michalský, Václav Burian a František Frőml.

„Události válečného roku 1866 připomínají na katastru města také dva kamenní svědkové – kříž z roku 1869 za kapličkou sv. Otýlie u Čechůvek a náhrobek pruského poručíka Ernesta Frankenberga v parčíku u kostela sv. Jana Nepomuckého,“ uzavřela Bartková.

Pietní vzpomínka na události prusko-rakouské války proběhne v sobotu 16. 7. 2016 v Tovačově v rámci tradiční vycházky po tovačovském bojišti. Zahájení je v 10: 30 hodin u autobusového nádraží. Hlavní vzpomínková akce se uskuteční v Tovačově 24. 9. 2016. Její součástí budou také bitevní ukázky.


Foto: Hana Bartková

autor: red

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

24.05.2018

Roj na radnici.
Krátce po poledni přijali strážníci na operačním středisku MP, formou SMS zprávy oznámení o výjezdu jednotky hasičů do centra města, k odstranění roje včel. Na místo vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu radnice. Strážníci během zásahu hasičů uzavřeli prostor, proti vstupu neoprávněných osob.

23.05.2018

Během dvou hodin zkolabovaly
Během dvou hodin zkolabovaly na náměstí dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka, provádějící dohled nad veřejným pořádkem na náměstí T. G. M., vyžádala přes operační středisko, příjezd ZZS k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci.

21.05.2018

Jídlem znečistil taxík.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 oznámení od taxikáře, který má problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zkontaktováni oba pánové. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže z centra na hl. nádraží. Jeden z nich za jízdy jedl i přes to, že ho několikrát na zákaz konzumace jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To muž odmítl. Při řešení celé záležitosti se choval i před hlídkou hrubě. Chtěl se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více.

19.05.2018

Prasklá hadice od WC vytopila byt.
Před polednem přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který je majetkem města. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Uvnitř domu se již nacházel technik Domovní správy, který zastavil hlavní uzávěr vody. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního bytu.

19.05.2018

Chtěl ho jen uklidnit.
V dopoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před obchodem a zatím co nakupoval, viděl, jak cizí muž, v podnapilém stavu, omotává jeho zvířeti kolem krku opasek. Na místo vyslána hlídka.