> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Informace k údajnému přestupku !!!

vloženo: 19.09.2016           komentářů: 2

Informace k údajnému přestupku !!!

Na členy Rady města Prostějova bylo dne 20.4.2016 podáno Oznámení o spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 67 přestupkového zákona.
http://www.prostejovskenoviny.eu/…/37268-informace-k-udajne…
Oznamovatel (mladistvý nezletilý J. Č...) požadoval nejvyšší možné potrestání všech tří zastupitelů za ČSSD nejvyšší sankcí ve výši 50.000,- Kč!!!
Ve svém podání označil a poskytl důkazy – zejména videozáznam z tohoto jednání.
Po oznámení tohoto přestupku informoval o následně opakovaně lživě jak v tisku tak na sociálních sítích o našem „přestupku“ a psal o všech třech členech rady jako o obžalovaných.
Opakovaně také detailně informoval veřejnost o průběhu probíhajícího řízení, přestože nebyl účastníkem řízení.
Z důvodu naši veřejné dehonestace z jeho strany se všichni tři členové rady nechali zastupovat jedním zmocněncem advokátní kanceláře (čímž tedy také snížili vzniklé náklady) – šlo o advokátní kancelář, která se spacializuje mimo jiné na tento typ práva.

Po doručení pravomocných rozhodnutí, které jednoznačně konstatovalo u všech třech, že přestupek se nestal, byla dvěma náměstky primátorky zaslána rodičům nezletilého předžalobní výzva s možností náhrady škody mimosoudně.

Rozhodnutí o přestupku obsahuje výrok o tom, že se skutek nestal – „když před samotným předmětným hlasováním o dotaci pro DTJ byla zastupitelům položena otázka, kdo je členem této organizace a my jsme spolu se svými kolegy jsme toto uvedli, takže v tomto okamžiku se tato informace stala veřejně známou. Zákon o přestupcích a ani zákon o střetu zájmů neříká jakým způsobem musí být splněno oznámení, že šlo o podjatost, my jsme za dost zákonu učinili tím, že jsme tuto skutečnost společně se svými kolegy oznámili.
Samotná předžalobní výzva je povinnou součástí civilního řízení a jejím účelem je, aby se protistraně nezvyšovaly náklady v případě, že bude ochotna se dohodnout před zahájením řízení.
Tato předžalobní výzva byla zaslaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb.- nešlo tedy o žádné vydírání z naší strany ale standartní právní postup, který ukládá OSŘ
Rodiče nezletilého na ni reagovali tak, že neuhradí žádné náklady, protože výdaj za advokáta považují za neefektivní, když jsme se jako veřejné osoby mohli hájit sami.

Rodiče sami sdělili, že ani oni, ani jejich nezletilý syn nenese žádnou odpovědnost za proběhlé řízení.
Jak však vyplývá z návrhu, který byl v prvé fázi doručen prostějovské přestupkové komisi, nezletilý přestupuje mez pouhého oznamovatele,, když ve svém oznámení žádá sankci, úhradu nákladů a staví se tak do role navrhovatele, ba dokonce získal informace ze spisu - cítil se aktivně legitimován v této věci
Z písemného vyjádření rodičů dále vyplývají dvě věci
1) jako rodiče buďto věděli, jaké podání jejich nezletilý syn učinil a jeho jednání schvalují
2) nebo nevěděli, jaké oznámení v této věci učinil a tím fakticky připouští, že nebyla z jejich strany splněna povinnost nad tímto mladistvým vykonávat dozor.
Tím, že jsme v projednávaném případě svou ohlašovací povinnost splnili tak, že před samotným hlasováním jsme oznámili vztah k věci, mohl být naopak spáchán přestupek ze strany oznamovatele, že tuto skutečnost ve svém oznámení neuvedl, ačkoliv mu musela být známa – nezletilý se totiž odkazuje v příloze „oznámení o spáchání přestupku na záznam z tohoto jednání – tedy měl informaci již v době tohoto podání, že tato naše zákonem stanovena povinnost byla splněna.
Nezletilý tyto podněty podává především za účelem vlastní medializace a zviditelnění.
Skutečnost, že se snaží sami rodiče (případně spolu se svým synem) vyvinit z povinnosti uhradit náklady, které nám vznikly se snahou a celou věc bagatelizovat tvrzením, že „vzniklé nálady za zastoupení právním zástupcem považujetí za neefektivně vynaložené, když jsme se mohli jako osoby, působící ve vedení územního celku, obhajovat sámi“, nemůže obstát, jelikož šlo o vysoce specializovaný správní případ a bylo našim nezpochybnitelným právem si najmout právního zástupce a v minulosti již vyšší soudy jednoznačně konstatovaly ve svých judikátech právo na advokáta.

Závěrem si dovolím jednu úvahu – v situaci, kdy nezletilý činil k přestupkovému orgánu Oznámení o spáchání přestupku, který se snažil naprosto přesně popsat, si měl být vědom rizik, které podstupuje v případě, že někoho obviní z přestupku neoprávněně (navíc se zřetelnou a prokazatelnou snahou celý případ medializovat), které podstupuje. Respektive měli mu v této činnosti zabránit osoby, které za něj mají odpovědnost. Jeho rodiče tak bohužel neučinili, proto je potřeba, aby spolu s nezletilým nesli za jeho jednání vzniklé následky !autor: náměstek primátorky Pavel Smetana

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.