> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Informace k údajnému přestupku !!!

vloženo: 19.09.2016           komentářů: 2

Informace k údajnému přestupku !!!

Na členy Rady města Prostějova bylo dne 20.4.2016 podáno Oznámení o spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 67 přestupkového zákona.
http://www.prostejovskenoviny.eu/…/37268-informace-k-udajne…
Oznamovatel (mladistvý nezletilý J. Č...) požadoval nejvyšší možné potrestání všech tří zastupitelů za ČSSD nejvyšší sankcí ve výši 50.000,- Kč!!!
Ve svém podání označil a poskytl důkazy – zejména videozáznam z tohoto jednání.
Po oznámení tohoto přestupku informoval o následně opakovaně lživě jak v tisku tak na sociálních sítích o našem „přestupku“ a psal o všech třech členech rady jako o obžalovaných.
Opakovaně také detailně informoval veřejnost o průběhu probíhajícího řízení, přestože nebyl účastníkem řízení.
Z důvodu naši veřejné dehonestace z jeho strany se všichni tři členové rady nechali zastupovat jedním zmocněncem advokátní kanceláře (čímž tedy také snížili vzniklé náklady) – šlo o advokátní kancelář, která se spacializuje mimo jiné na tento typ práva.

Po doručení pravomocných rozhodnutí, které jednoznačně konstatovalo u všech třech, že přestupek se nestal, byla dvěma náměstky primátorky zaslána rodičům nezletilého předžalobní výzva s možností náhrady škody mimosoudně.

Rozhodnutí o přestupku obsahuje výrok o tom, že se skutek nestal – „když před samotným předmětným hlasováním o dotaci pro DTJ byla zastupitelům položena otázka, kdo je členem této organizace a my jsme spolu se svými kolegy jsme toto uvedli, takže v tomto okamžiku se tato informace stala veřejně známou. Zákon o přestupcích a ani zákon o střetu zájmů neříká jakým způsobem musí být splněno oznámení, že šlo o podjatost, my jsme za dost zákonu učinili tím, že jsme tuto skutečnost společně se svými kolegy oznámili.
Samotná předžalobní výzva je povinnou součástí civilního řízení a jejím účelem je, aby se protistraně nezvyšovaly náklady v případě, že bude ochotna se dohodnout před zahájením řízení.
Tato předžalobní výzva byla zaslaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb.- nešlo tedy o žádné vydírání z naší strany ale standartní právní postup, který ukládá OSŘ
Rodiče nezletilého na ni reagovali tak, že neuhradí žádné náklady, protože výdaj za advokáta považují za neefektivní, když jsme se jako veřejné osoby mohli hájit sami.

Rodiče sami sdělili, že ani oni, ani jejich nezletilý syn nenese žádnou odpovědnost za proběhlé řízení.
Jak však vyplývá z návrhu, který byl v prvé fázi doručen prostějovské přestupkové komisi, nezletilý přestupuje mez pouhého oznamovatele,, když ve svém oznámení žádá sankci, úhradu nákladů a staví se tak do role navrhovatele, ba dokonce získal informace ze spisu - cítil se aktivně legitimován v této věci
Z písemného vyjádření rodičů dále vyplývají dvě věci
1) jako rodiče buďto věděli, jaké podání jejich nezletilý syn učinil a jeho jednání schvalují
2) nebo nevěděli, jaké oznámení v této věci učinil a tím fakticky připouští, že nebyla z jejich strany splněna povinnost nad tímto mladistvým vykonávat dozor.
Tím, že jsme v projednávaném případě svou ohlašovací povinnost splnili tak, že před samotným hlasováním jsme oznámili vztah k věci, mohl být naopak spáchán přestupek ze strany oznamovatele, že tuto skutečnost ve svém oznámení neuvedl, ačkoliv mu musela být známa – nezletilý se totiž odkazuje v příloze „oznámení o spáchání přestupku na záznam z tohoto jednání – tedy měl informaci již v době tohoto podání, že tato naše zákonem stanovena povinnost byla splněna.
Nezletilý tyto podněty podává především za účelem vlastní medializace a zviditelnění.
Skutečnost, že se snaží sami rodiče (případně spolu se svým synem) vyvinit z povinnosti uhradit náklady, které nám vznikly se snahou a celou věc bagatelizovat tvrzením, že „vzniklé nálady za zastoupení právním zástupcem považujetí za neefektivně vynaložené, když jsme se mohli jako osoby, působící ve vedení územního celku, obhajovat sámi“, nemůže obstát, jelikož šlo o vysoce specializovaný správní případ a bylo našim nezpochybnitelným právem si najmout právního zástupce a v minulosti již vyšší soudy jednoznačně konstatovaly ve svých judikátech právo na advokáta.

Závěrem si dovolím jednu úvahu – v situaci, kdy nezletilý činil k přestupkovému orgánu Oznámení o spáchání přestupku, který se snažil naprosto přesně popsat, si měl být vědom rizik, které podstupuje v případě, že někoho obviní z přestupku neoprávněně (navíc se zřetelnou a prokazatelnou snahou celý případ medializovat), které podstupuje. Respektive měli mu v této činnosti zabránit osoby, které za něj mají odpovědnost. Jeho rodiče tak bohužel neučinili, proto je potřeba, aby spolu s nezletilým nesli za jeho jednání vzniklé následky !autor: náměstek primátorky Pavel Smetana

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

05.12.2018

Pád zapříčinila absence léků
Hodinu před polednem přijato na lince tísňového volání oznámení o starším pánovi, který upadl na zem. Přítomní mladíci se mu snažili pomoci, ale senior nebyl schopen chůze. Strážníci na místě zkontaktovali šestasedmdesátiletého muže. Ten uvedl, že si zapomněl vzít léky na tlak a proto mu není dobře. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj naměřena hladina 0,5 promile alkoholu.

04.12.2018

Odmítnutí dcery, řešil.razantním způsobe
Odmítnutí dcery, řešil razantním způsobem. V odpoledních hodinách přijato telefonické anonymní oznámení o napadání ženy mužem na parkovišti u nemocnice. Dotyčný měl poškodit i vozidlo. Na místo vyslaná hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že se jedná o bývalé manžele, kteří nedávno prošli rozvodovým řízením. K incidentu došlo poté, co se čtyřiačtyřicetiletý muž snažil na zastávce MHD zkontaktovat svoji dceru. Ta se s ním nehodlala bavit. Po příjezdu matky, dcera nastoupila do vozidla. Automobil dotyčný zablokoval, svým vozidlem a domáhal se vysvětlení postoje své dcery od bývalé manželky. Obě se s ním odmítly bavit a uzavřely se uvnitř auta. To muže rozčílilo natolik, že začal do auta kopat a bouchat. Když došlo k poškození dveří a rozbití okna, tak se uklidnil a vyčkal na místě do příjezdu hlídky

01.12.2018

Spolupráce s IZS.
Před druhou hodinou odpoledne vyjížděli strážníci k nahlášenému požáru dřevěné budovy skladu u místního vlakového nádraží. Oznámení přijato formou SMS z operačního střediska HZS Olomouckého kraje. Na místě zasahoval hasičský záchranný sbor společně s jednotkami dobrovolných hasičů z Vrahovic a Žešova.

01.12.2018

Napadena bývalým přítelem.
V odpoledních hodinách se na strážníky, prostřednictvím linky 156 obrátila žena a sdělila, že byla napadena bývalým přítelem před nemocnicí. Na místo vyslána hlídka. V ordinaci zkontaktována jednatřicetiletá oznamovatelka. Ta uvedla, že šla se svojí tříletou dcerou k lékaři, v doprovodu svojí matky. Bývalý přítel je sledoval až před nemocnici, kde je fyzicky napadl. Jí dal několik facek, matku odstrčil, tak že spadla na zem a zranila se.

29.11.2018

Odchyt labutě.
Před polednem přijato telefonické oznámení o zamrzlé labuti na rybníku v Krasicích. Na místo vyslána hlídka. Částečně zamrzlou labuť se strážníkům podařilo z ledu vysvobodit. Po zdravotní stránce byla v pořádku.