> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Informace k údajnému přestupku !!!

vloženo: 19.09.2016           komentářů: 2

Informace k údajnému přestupku !!!

Na členy Rady města Prostějova bylo dne 20.4.2016 podáno Oznámení o spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 67 přestupkového zákona.
http://www.prostejovskenoviny.eu/…/37268-informace-k-udajne…
Oznamovatel (mladistvý nezletilý J. Č...) požadoval nejvyšší možné potrestání všech tří zastupitelů za ČSSD nejvyšší sankcí ve výši 50.000,- Kč!!!
Ve svém podání označil a poskytl důkazy – zejména videozáznam z tohoto jednání.
Po oznámení tohoto přestupku informoval o následně opakovaně lživě jak v tisku tak na sociálních sítích o našem „přestupku“ a psal o všech třech členech rady jako o obžalovaných.
Opakovaně také detailně informoval veřejnost o průběhu probíhajícího řízení, přestože nebyl účastníkem řízení.
Z důvodu naši veřejné dehonestace z jeho strany se všichni tři členové rady nechali zastupovat jedním zmocněncem advokátní kanceláře (čímž tedy také snížili vzniklé náklady) – šlo o advokátní kancelář, která se spacializuje mimo jiné na tento typ práva.

Po doručení pravomocných rozhodnutí, které jednoznačně konstatovalo u všech třech, že přestupek se nestal, byla dvěma náměstky primátorky zaslána rodičům nezletilého předžalobní výzva s možností náhrady škody mimosoudně.

Rozhodnutí o přestupku obsahuje výrok o tom, že se skutek nestal – „když před samotným předmětným hlasováním o dotaci pro DTJ byla zastupitelům položena otázka, kdo je členem této organizace a my jsme spolu se svými kolegy jsme toto uvedli, takže v tomto okamžiku se tato informace stala veřejně známou. Zákon o přestupcích a ani zákon o střetu zájmů neříká jakým způsobem musí být splněno oznámení, že šlo o podjatost, my jsme za dost zákonu učinili tím, že jsme tuto skutečnost společně se svými kolegy oznámili.
Samotná předžalobní výzva je povinnou součástí civilního řízení a jejím účelem je, aby se protistraně nezvyšovaly náklady v případě, že bude ochotna se dohodnout před zahájením řízení.
Tato předžalobní výzva byla zaslaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb.- nešlo tedy o žádné vydírání z naší strany ale standartní právní postup, který ukládá OSŘ
Rodiče nezletilého na ni reagovali tak, že neuhradí žádné náklady, protože výdaj za advokáta považují za neefektivní, když jsme se jako veřejné osoby mohli hájit sami.

Rodiče sami sdělili, že ani oni, ani jejich nezletilý syn nenese žádnou odpovědnost za proběhlé řízení.
Jak však vyplývá z návrhu, který byl v prvé fázi doručen prostějovské přestupkové komisi, nezletilý přestupuje mez pouhého oznamovatele,, když ve svém oznámení žádá sankci, úhradu nákladů a staví se tak do role navrhovatele, ba dokonce získal informace ze spisu - cítil se aktivně legitimován v této věci
Z písemného vyjádření rodičů dále vyplývají dvě věci
1) jako rodiče buďto věděli, jaké podání jejich nezletilý syn učinil a jeho jednání schvalují
2) nebo nevěděli, jaké oznámení v této věci učinil a tím fakticky připouští, že nebyla z jejich strany splněna povinnost nad tímto mladistvým vykonávat dozor.
Tím, že jsme v projednávaném případě svou ohlašovací povinnost splnili tak, že před samotným hlasováním jsme oznámili vztah k věci, mohl být naopak spáchán přestupek ze strany oznamovatele, že tuto skutečnost ve svém oznámení neuvedl, ačkoliv mu musela být známa – nezletilý se totiž odkazuje v příloze „oznámení o spáchání přestupku na záznam z tohoto jednání – tedy měl informaci již v době tohoto podání, že tato naše zákonem stanovena povinnost byla splněna.
Nezletilý tyto podněty podává především za účelem vlastní medializace a zviditelnění.
Skutečnost, že se snaží sami rodiče (případně spolu se svým synem) vyvinit z povinnosti uhradit náklady, které nám vznikly se snahou a celou věc bagatelizovat tvrzením, že „vzniklé nálady za zastoupení právním zástupcem považujetí za neefektivně vynaložené, když jsme se mohli jako osoby, působící ve vedení územního celku, obhajovat sámi“, nemůže obstát, jelikož šlo o vysoce specializovaný správní případ a bylo našim nezpochybnitelným právem si najmout právního zástupce a v minulosti již vyšší soudy jednoznačně konstatovaly ve svých judikátech právo na advokáta.

Závěrem si dovolím jednu úvahu – v situaci, kdy nezletilý činil k přestupkovému orgánu Oznámení o spáchání přestupku, který se snažil naprosto přesně popsat, si měl být vědom rizik, které podstupuje v případě, že někoho obviní z přestupku neoprávněně (navíc se zřetelnou a prokazatelnou snahou celý případ medializovat), které podstupuje. Respektive měli mu v této činnosti zabránit osoby, které za něj mají odpovědnost. Jeho rodiče tak bohužel neučinili, proto je potřeba, aby spolu s nezletilým nesli za jeho jednání vzniklé následky !autor: náměstek primátorky Pavel Smetana

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

17.08.2018

Rušila noční klid.
Zřejmě ráda poslouchá hudbu, ale nebere ohled na ostatní. O půl jedné ráno vyjížděla hlídka na rušení nočního klidu. Na místě byla slyšet hlasitá hudba z domu. Strážníci se pokusili kontaktovat obyvatelku zvoněním i klepáním na okno a dveře, ale neúspěšně. Toto chování čtyřiatřicetileté ženy se v nočních hodinách děje opakovaně. Svým jednáním je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku.

17.08.2018

Nebyl dodržen tržní řád.
Dvacet minut po půlnoci vyjížděla hlídka prověřit oznámení o otevřené předzahrádce kavárny v centru města. Na místě bylo zjištěno, že u dveří se nachází několik hostů, kteří zde předtím konzumovali nápoje a personál kavárny je obsluhoval. Hlídka kontaktovala zaměstnance, které upozornila na provozní dobu. V daný den je otvírací doba povolena pouze do 24:00 hodin.

13.08.2018

Sledováním noční oblohy vyrušoval okolí.
Krátce po půl jedné ráno byli strážníci vysláni k prověření rušení nočního klidu do okrajové části města. Na místě čekal oznamovatel, který uvedl, že jej obtěžuje hluk a výkřiky vedoucí ze zahrady sousední ulice. Hlídce se podle hluku podařilo identifikovat dům, ze kterého byly slyšet hlasité projevy. Zde byl kontaktován obyvatel domu a upozorněn na dobu nočního klidu. Své chování vysvětlil pozorováním padajících Perseidů na obloze, u kterého současně popíjel alkoholické nápoje a poslouchal hudbu. Za přítomnosti hlídky na místě byla hudba vypnuta a hlučné chování utichlo.

12.08.2018

Jak ke kalhotám přišel.
V sedmnáct hodinodpoledne vyjížděla hlídka prověřit oznámené o krádeži v supermarketu na Okružní ulici. Člen ostrahy obchodního domu zde zadržel osmatřicetiletou ženu. Ta se měla dne 5. 8. 2018 okolo třinácté hodiny spolu se svým komplicem dopustit krádeže pánských kalhot. Z kamerových záznamů bylo zjištěno, jak dvojice stojí v prostoru prodejny u regálů s oblečením a dotyčná pomáhá neznámému muži si co nejrychleji obléknout kalhoty. Oba následně zamíří k pokladní zóně, kde se rozdělí a odchází bez zaplacení.

11.08.2018

Sousedské spory.
Konfliktem mezi sousedy se strážníci zabývali ve večerních hodinách. Na místě je čekala oznamovatelka, která uvedla, že dochází k opakovaným rozepřím ze sousedské strany vůči její rodině. Dnešního dne v dopoledních hodinách se nacházeli dcery oznamovatelky na zahradě domu. Bez jakéhokoliv předchozího kontaktu je sousedka začala slovně urážet vulgárními výrazy. Na hrubé chování nebylo žádným způsobem reagováno. Přibližně kolem osmnácté hodiny uslyšela oznamovatelka šplouchnutí, následně se šla podívat na zahradu svého domu, co se stalo. Zde našla ve svém bazénu vhozenou rostlinu i se zeminou, jenž je majetkem sousedky.