> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Společné prohlášení kauza J.Č

vloženo: 30.09.2016           komentářů: 0

Společné prohlášení ve věci žaloby na rodiče mladistvého J.Č.

V poslední době se vyrojily různé dohady, polopravdy až nepravdy ve věci předžalobních výzev a žaloby na rodiče mladistvého J.Č. na náhradu vzniklé škody. Vzhledem k těmto spekulacím jsme se rozhodli vydat toto společné prohlášení:
1) Kdo je s kým ve sporu – předžalobní výzvy i žaloba nejsou směřovány proti mladistvému J.Č. jak je někdy mylně uváděno, ale vůči jeho rodičům, kteří jsou do doby zletilosti tohoto mladistvého za jeho jednání zodpovědní.
2) Co je smyslem tohoto právního postupu – vzhledem k tomu, že nás mladistvý (v době podání ještě nezletilý) neprávem obvinil z nekalého (respektive přestupkového ) jednání. Toto obvinění se následně prokázalo jako nepravdivé. Protože nám v souvislosti s tímto jednáním – jak obviněním, tak medializací případu ze strany mladistvého vznikla škoda, protože jsme se rozhodli vzít si právního zástupce, dospěli jsme k závěru, že budeme požadovat po jeho zákonných zástupcích náhradu škody, která nám v souvislosti se sjednáným právním zastoupením vznikla.
3) Je mladistvý pouhým oznamovatelem – vzhledem k tomu, že mladistvý J.Č. ve svém oznámení nesděluje pouze skutečnosti, které považuje za protiprávní, ale sám navrhuje sankce, které měly být uplatněny i jejich výši, dále v návrhu označuje důkazy a žádá jejich provedení, staví se tak z role pouhého oznamovatele do role účastníka řízení (protože po dobu probíhajícího řízení také získává informace ze spisu a informuje o nich čtenáře na sociálních sítích či v médiích). Není proto pravda, že si - jak tvrdí - pouze plnil svoji občanskou povinnost.
4) Jde o snahu o zastrašování – smyslem našich právních kroků není snaha kohokoliv zastrašovat, tedy ani mladistvého ani jeho rodiče, ale domoci se práva a náhrady vzniklé škody. Neupíráme nikomu právo na vlastní názor či podání jakéhokoliv oznámení, na straně druhé si musí být oznamovatel – či jeho zákonní zástupci vědomi, že po každém takovémto aktu, pokud se prokáže nepravdivým, může se strana poškozená tímto jednání domáhat svých zákonných práv.
5) Předžalobní výzva – předžalobní výzva není tak, jak se snaží žalovaná strana tvrdit snahou o zastrašování, ale jedná se o klasický obligatorní (tedy povinný či nutný resp. závazný), právní postup, který má za cíl primárně hledat smír mezi dvěma stranami, které jsou ve sporu a má předejít případným zbytečným soudním sporům s nemalými náklady jak pro strany sporu, tak i pro stát. Tedy zaslání předžalobní výzvy bylo případnou žalující staranou nezbytné.

Toto je jen stručný výčet reakcí na některé spekulace a nepravdy jež se objevují v různých diskusích a článcích. Tento popis má za cíl uvést tyto dohady na pravou míru.

Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

autor: Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

03.07.2018

Nezajištěné vozidlo.
Před šestou hodinou ranní se na linku 156 obrátil muž s tím, že na parkovišti na Dolní ulici nalezl vozidlo s klíči ponechanými ve dveřích auta. Na místo vyslána hlídka. Oznámení potvrzeno. Vozidlo strážníci zajistili. V pátrání PČR nebylo. Pro řidiče ponechán vzkaz za stěračem. Klíče uloženy na služebně jako nález.

02.07.2018

Slečna měla štěstí, peněženka se našla.
V nočních hodinách se na linku 156 obrátila žena s prosbou o zkontrolování autobusové zastávky na Janáčkové ulici, kde měla její dcera při odjezdu zapomenout peněženku s platební kartou a doklady. Na nádraží vyslána hlídka. Na uvedeném místě peněženku strážníci nalezli.

01.07.2018

Nadýchal 4,53 promile.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o vzájemném napadání dvou bezdomovců v OD na Plumlovské ulici. Vyslána hlídka. Na místě zjištěni a kontaktováni oba aktéři sporu. Jednalo se o muže bez trvalého přístřeší, ve věku 37 a 40 let. Starší uvedl, že mladšího udeřil pěstí do obličeje. Napadený bezdomovec byl ve značně podnapilém stavu. Nebyl schopen stát na nohou. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj naměřena hodnota 4,53 promile.

30.06.2018

Mohl za to alkohol.
Hodinu po poledni vyjížděla hlídka prověřit oznámení o fyzickém napadení ženy, jejím přítelem, v bytě v centru města. Na místě zkontaktována oznamovatelka. Ta uvedla, že společně nejprve popíjeli alkohol a poté se pohádali. Čtyřiasedmdesátiletý muž ženu chytil za ruku a vyvedl jí z obývacího pokoje do kuchyně. Výpověď své o deset let mladší partnerky potvrdil. V přítomnosti strážníků k napadání nedocházelo.

30.06.2018

Nakupovala ve velkém.
Bez zaplacení chtěla odejít z prodejny drogerie v centru města, ala byla přistižena zaměstnanci obchodu. V pátek v šestnáct hodin odpoledne přijala městské policie oznámení na tísňovou linku 156 o krádeži. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o krádež zboží v hodnotě 1231,90 Kč. Pachatelem krádeže stanovena dvaceti devítiletá žena. Zboží bylo nepoškozeno a tudíž vráceno zpět do prodeje. Při zjišťování dalších skutečností na místě, vyšlo najevo následující protizákonné jednání, jež se měla dopustit totožná žena ve stejné prodejně. Během minulého týdne zde odcizila zboží v celkové výši 30 000 Kč.