> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Společné prohlášení kauza J.Č

vloženo: 30.09.2016           komentářů: 0

Společné prohlášení ve věci žaloby na rodiče mladistvého J.Č.

V poslední době se vyrojily různé dohady, polopravdy až nepravdy ve věci předžalobních výzev a žaloby na rodiče mladistvého J.Č. na náhradu vzniklé škody. Vzhledem k těmto spekulacím jsme se rozhodli vydat toto společné prohlášení:
1) Kdo je s kým ve sporu – předžalobní výzvy i žaloba nejsou směřovány proti mladistvému J.Č. jak je někdy mylně uváděno, ale vůči jeho rodičům, kteří jsou do doby zletilosti tohoto mladistvého za jeho jednání zodpovědní.
2) Co je smyslem tohoto právního postupu – vzhledem k tomu, že nás mladistvý (v době podání ještě nezletilý) neprávem obvinil z nekalého (respektive přestupkového ) jednání. Toto obvinění se následně prokázalo jako nepravdivé. Protože nám v souvislosti s tímto jednáním – jak obviněním, tak medializací případu ze strany mladistvého vznikla škoda, protože jsme se rozhodli vzít si právního zástupce, dospěli jsme k závěru, že budeme požadovat po jeho zákonných zástupcích náhradu škody, která nám v souvislosti se sjednáným právním zastoupením vznikla.
3) Je mladistvý pouhým oznamovatelem – vzhledem k tomu, že mladistvý J.Č. ve svém oznámení nesděluje pouze skutečnosti, které považuje za protiprávní, ale sám navrhuje sankce, které měly být uplatněny i jejich výši, dále v návrhu označuje důkazy a žádá jejich provedení, staví se tak z role pouhého oznamovatele do role účastníka řízení (protože po dobu probíhajícího řízení také získává informace ze spisu a informuje o nich čtenáře na sociálních sítích či v médiích). Není proto pravda, že si - jak tvrdí - pouze plnil svoji občanskou povinnost.
4) Jde o snahu o zastrašování – smyslem našich právních kroků není snaha kohokoliv zastrašovat, tedy ani mladistvého ani jeho rodiče, ale domoci se práva a náhrady vzniklé škody. Neupíráme nikomu právo na vlastní názor či podání jakéhokoliv oznámení, na straně druhé si musí být oznamovatel – či jeho zákonní zástupci vědomi, že po každém takovémto aktu, pokud se prokáže nepravdivým, může se strana poškozená tímto jednání domáhat svých zákonných práv.
5) Předžalobní výzva – předžalobní výzva není tak, jak se snaží žalovaná strana tvrdit snahou o zastrašování, ale jedná se o klasický obligatorní (tedy povinný či nutný resp. závazný), právní postup, který má za cíl primárně hledat smír mezi dvěma stranami, které jsou ve sporu a má předejít případným zbytečným soudním sporům s nemalými náklady jak pro strany sporu, tak i pro stát. Tedy zaslání předžalobní výzvy bylo případnou žalující staranou nezbytné.

Toto je jen stručný výčet reakcí na některé spekulace a nepravdy jež se objevují v různých diskusích a článcích. Tento popis má za cíl uvést tyto dohady na pravou míru.

Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

autor: Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.