> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Společné prohlášení kauza J.Č

vloženo: 30.09.2016           komentářů: 0

Společné prohlášení ve věci žaloby na rodiče mladistvého J.Č.

V poslední době se vyrojily různé dohady, polopravdy až nepravdy ve věci předžalobních výzev a žaloby na rodiče mladistvého J.Č. na náhradu vzniklé škody. Vzhledem k těmto spekulacím jsme se rozhodli vydat toto společné prohlášení:
1) Kdo je s kým ve sporu – předžalobní výzvy i žaloba nejsou směřovány proti mladistvému J.Č. jak je někdy mylně uváděno, ale vůči jeho rodičům, kteří jsou do doby zletilosti tohoto mladistvého za jeho jednání zodpovědní.
2) Co je smyslem tohoto právního postupu – vzhledem k tomu, že nás mladistvý (v době podání ještě nezletilý) neprávem obvinil z nekalého (respektive přestupkového ) jednání. Toto obvinění se následně prokázalo jako nepravdivé. Protože nám v souvislosti s tímto jednáním – jak obviněním, tak medializací případu ze strany mladistvého vznikla škoda, protože jsme se rozhodli vzít si právního zástupce, dospěli jsme k závěru, že budeme požadovat po jeho zákonných zástupcích náhradu škody, která nám v souvislosti se sjednáným právním zastoupením vznikla.
3) Je mladistvý pouhým oznamovatelem – vzhledem k tomu, že mladistvý J.Č. ve svém oznámení nesděluje pouze skutečnosti, které považuje za protiprávní, ale sám navrhuje sankce, které měly být uplatněny i jejich výši, dále v návrhu označuje důkazy a žádá jejich provedení, staví se tak z role pouhého oznamovatele do role účastníka řízení (protože po dobu probíhajícího řízení také získává informace ze spisu a informuje o nich čtenáře na sociálních sítích či v médiích). Není proto pravda, že si - jak tvrdí - pouze plnil svoji občanskou povinnost.
4) Jde o snahu o zastrašování – smyslem našich právních kroků není snaha kohokoliv zastrašovat, tedy ani mladistvého ani jeho rodiče, ale domoci se práva a náhrady vzniklé škody. Neupíráme nikomu právo na vlastní názor či podání jakéhokoliv oznámení, na straně druhé si musí být oznamovatel – či jeho zákonní zástupci vědomi, že po každém takovémto aktu, pokud se prokáže nepravdivým, může se strana poškozená tímto jednání domáhat svých zákonných práv.
5) Předžalobní výzva – předžalobní výzva není tak, jak se snaží žalovaná strana tvrdit snahou o zastrašování, ale jedná se o klasický obligatorní (tedy povinný či nutný resp. závazný), právní postup, který má za cíl primárně hledat smír mezi dvěma stranami, které jsou ve sporu a má předejít případným zbytečným soudním sporům s nemalými náklady jak pro strany sporu, tak i pro stát. Tedy zaslání předžalobní výzvy bylo případnou žalující staranou nezbytné.

Toto je jen stručný výčet reakcí na některé spekulace a nepravdy jež se objevují v různých diskusích a článcích. Tento popis má za cíl uvést tyto dohady na pravou míru.

Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

autor: Bc. Pavel Smetana Ing. Zdeněk Fišer

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

04.10.2018

Trhala květiny ze záhonu.
Při kontrolní činnosti ve Smetanových sadech si hlídka povšimla ženy, která se sklání nad záhonem a trhá z něj kytky. Dotyčná vyzvána k zanechání protiprávního jednání. Žena nebyla schopna na místě prokázat svoji totožnost, proto k jejímu zjištění předvedena na služebnu Policie ČR. Osmapadesátiletá žena je svým jednáním podezřelá z přestupku proti majetku. Celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

04.10.2018

Opilý řidič zadržen.
V ranních hodinách přijato na lince 156 anonymní oznámení o řidiči osobního vozidla, který každý den ráno požije v restauraci alkohol a poté usedne za volant a odjede. V době oznámení se dotyčný nacházel v restauraci. Na místo, k prověření oznámení vyslána hlídka. Uvedený muž, po odchodu z podniku, nastoupil do auta a započal jízdu. Hlídkou, vozidlo zastaveno. Řidič vyzván k prokázání totožnosti a k provedení orientační dechové zkoušky. Čtyřicetiletý muž, při dechové zkoušce nadýchal 2,16 a 1,97 promile.

03.10.2018

Závada na vozidle.
V odpoledních hodinách přijato na lince 156 telefonické oznámení o vyjetém vozidle z řady zaparkovaných aut na ulici Wolkerova. Na místo vyslaná hlídka oznámení potvrdila. Vozidlo strážníci zatlačili zpět na parkoviště. Zanedlouho se dostavila majitelka, která uvedla, že se jedná o technickou závadu.

01.10.2018

Hledaná osoba.
V dopoledních hodinách si strážník okrskové služby, při dohledu na veřejný pořádek v okolí lázní na ulici Blahoslavova, povšiml osoby, o které z místní znalosti věděl, že je celostátně hledaná Policií ČR. Při ověřování totožnosti, bylo pátrání po pětapadesátiletém muži potvrzeno. Dotyčný předveden na Obvodní oddělení PČR, kde byl předán službu konajícím policistům k dalším úkonům. Při předvedení nebylo užito donucovacích prostředků. Muž nekladl žádný odpor.

29.09.2018

Kradl nadvakrát.
Večer přijato oznámení od ostrahy suprermarketu na Olomoucké ulici, že se do prodejny vrátil muž, který se před chvílí dopustil krádeže a je pravděpodobné, že se o stejné jednání pokusí znovu. Na místo vyslána hlídka. Zkontaktován oznamovatel. Uvedl, že si na záznamu z kamer všiml muže, který pronesl přes pokladní zónu zboží, za které nezaplatil. Zanedlouho se do prodejny vrátil a vložil si do bundy další zboží. Za pokladní zónou byl ostrahou zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu hlídky. Strážníkům se k oběma krádežím doznal. Uvedl, že zboží z první krádeže je již zkonzumované. Z druhé krádeže, zboží vráceno zpět do prodeje.