> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Národní dům čeká oprava střechy

vloženo: 21.10.2016           komentářů: 0Rada města Prostějova dala zelenou zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Národní dům Prostějov – oprava střechy“.„Výzvu k podání nabídek zašleme deseti možným dodavatelům. Při hodnocení nabídek budeme přihlížet k výši nabídkové ceny a mimo jiné i k délce realizace díla. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Národního domu. Jde o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti a životnosti,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že budova Národního domu je památkově chráněna a při realizaci stavebních prací je nezbytné plně dodržovat stanoviska vydané příslušným Úřadem památkové péče. Veškeré stavební a související práce budou prováděny na základě podmínek stanovených Smlouvou o dílo a dále projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou projekční kanceláří 2 arch s.r.o., Prostějov.

Časový plán stavebních prací:

Zahájení plnění v březnu 2017, nejpozději do 1. 4. 2017.

Práce plánované v roce 2017 musí být dokončeny do 30. 8. 2017.

Zahájení prací v roce 2018 musí být nejpozději do 1. 4. 2018.

Ukončení plnění a předání díla: nejpozději do 30. 8. 2018.

Celková délka provádění stavebních prací je jedním z dílčích hodnotících kritérií.

Předběžný rozpočtovaný objem prací je celkem 8 890 000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána na základě zjednodušeného podlimitního řízení.

„S ohledem na fakt, že rekonstruovaný objekt je národní kulturní památkou, jednou z nejvýznamnějších ve městě Prostějově a z důvodů vysokých nároků kladených na kvalitu provedení stavby, budeme požadovat pro zajištění závazků dodavatele plynoucích z poskytnuté záruky na jakost provedených prací bankovní záruku ve výši 1,3 miliony korun, což je necelých 15 procent předpokládané hodnoty zakázky. Dále budeme žádat pojištění dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám ve výši pojistné částky 5 milionů korun,“ doplnil náměstek Fišer. Radní navíc odsouhlasili, z důvodu zajištění povinností uchazeče plynoucích z účasti v zadávacím řízení, stanovit povinnost uchazeče složit jistotu ve výši 170 tisíc korun (jde o necelé 2 % předpokládané hodnoty zakázky, výše jistoty je tedy v souladu s ustanovením § 41 zákona).


Foto: MMPv

autor: www.prostejov.eu

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

25.10.2018

Spolupráce s IZS.
Formou SMS přijata žádost od HZS Ol. kraje o asistenci při otevření bytu. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zjištěno, že majitelka upadla na zem a zranila se. Hasiči byt otevřeli. Přivolaný lékař rozhodl o převozu zraněné šestasedmdesátileté ženy do nemocnice na ošetření.

23.10.2018

Ustlal si v kontejneru.
V ranních hodinách kontaktovali pracovníci firmy svážející odpad, okrskáře a upozornili ho na spícího muže v kontejneru na papír na Brněnské ulici. Na místo vyslána hlídka, která oznámení „popelářů“ potvrdila. Hlídkou dotyčný probuzen a z nádoby na odpad vykázán. Pětadvacetiletý muž bez domova upozorněn na nevhodnost svého počínání. Po té z místa odešel.

22.10.2018

Nedopalek zapříčinil požár.
V podvečer oznámil strážníkům muž, doutnající zásobník na ubrousky na veřejných toaletách na Školní ulici. Uvedl, že věc nahlásil i na Policii ČR. Po příchodu k veřejnému WC hlídka událost potvrdila. Do zásobníku byl vhozen nedopalek cigarety, od kterého vzplály papírové utěrky. Strážníci počáteční požár uhasili. Zásobník byl vlivem tepla poškozen. V zápětí se na místo dostavila i hlídka PČR společně s HZS. Hasiči provedli kontrolu prostor a dohašení schránky.

21.10.2018

Nezabezpečené vozidlo.
Ve večerních hodinách přijato oznámení o vozidle, ve kterém řidič ponechal klíče v zámku dveří. Na místo vyslána hlídka. Vozidlo nalezeno. Majitele se strážníkům podařilo zkontaktovat.

19.10.2018

Mladistvý řídil bez řidičského oprávnění
Mladistvý řídil bez řidičského oprávnění a ještě k tomu v podnapilém stavu. V nočních hodinách hlídka provádějící kontrolní činnost na ulici Jungmannova zaznamenala agresivní jízdu osobního vozidla. Autohlídka se vydala za rychle jedoucím vozidlem. Po zastavení, strážníci zkontaktovali osádku. Místo řidiče bylo prázdné. Uvnitř se nacházeli dva muži ve věku 17 a 36 let. Jednalo se o rodinné příslušníky.