> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Rada města jednala o petici

vloženo: 26.01.2017           komentářů: 0

Rada města Prostějova projednala petici "Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn"


Schváleno bylo toto usnesení :

Rada města Prostějova

1) bere na vědomí

obsah petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“, přijaté dne 5. 1. 2017,

2) posoudila

na základě vyjádření odborů Magistrátu města Prostějova obsah petice a v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů k obsahu petice přijala toto stanovisko:

- v souvislosti se záležitostmi uvedenými v bodech 1 až 4 petice v současné době neprobíhají žádná řízení na žádném z odboru MMPv, vztahující se k uvedeným bodům.

Z vyjádření odborů Magistrátu města Prostějova vyplývá, že se na ně nikdo neobrátil s požadavkem na řešení této lokality.

- záležitost uvedená v bodu 5 petice, tj. nakládání s pozemky ve vlastnictví města Prostějova, patří do výlučné pravomoci zastupitelstva města. O změně vlastnictví předmětných pozemků se nejednalo ani v současné době nejedná.

3) rozhodla

informaci o petici a jejím vyřízení předložit Zastupitelstvu města Prostějova na nejbližším zasedání.


Rada města Prostějova kromě samotného zákonného vyřízení petice vnímá i některé okolnosti jejího vzniku:

„Žijeme v demokratickém státě a lidé se mohou vyjádřit ke všemu, co se jich týká. To je jejich právo. Bohužel ti, kdo tu petici organizovali, použili na pozvánku vizualizaci jednoho z návrhů, který byl dávno odmítnut a mohlo tak dojít k tomu, že někteří z občanů, kteří petici podepsali, mohli být tímto ovlivněni,“ uvedla primátorka Alena Rašková.

K dotazu novinářů týkajícího se „analýzy k petici"*, kterou od petičního výboru obdržely některé redakce, uvedla primátorka města Alena Rašková: „Já bych nesměšovala tento dokument s peticí. To je něco jiného. Tento dokument mně osobně velice vadí, protože jakékoli sledování osob, rozlišování, jestli je té či oné národnosti, toho či onoho vyznání, jsou metody nepřijatelné.“

Stejně vnímá dokument i náměstek Pavel Smetana: „Mně tento dokument taky vadí, protože jsou v něm na jedné straně uváděny informace, kam kdo chodí, v tomto případě konkrétně na pietní akt k 200. výročí úmrtí rabína Horowitze, zda jde o Židy, židovské aktivisty, politiky apod…. Ve finále se pak uvádí, kolik procent lidí to zajímá a jaké by toto téma mohlo být z hlediska volebního výsledku. To je naprosto zavádějící, a jestli začneme sledovat, kdo kam chodí, tak to jsme někde, kde jsme být nechtěli. To je můj osobní názor.“

I náměstek Jiří Pospíšil vidí v „analýze“ zejména politický podtext: „Tento dokument podle mého dokazuje, že za celou akcí stojí někdo, kdo téma využije pro komunální volby. Když totiž mluvíte s někým, kdo petici organizoval, a on hovoří nikoli o lidech, ale o voličích a volbách, tak si o tom ani nic jiného myslet nemůžete.“

Jednání se zástupci Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer budou i nadále pokračovat, nejbližší se uskuteční 2. 2. 2017 v Prostějově. Poté bude veřejnost informována o dalším průběhu jednání.

*Analýza k petici - dokument petičního výboru, který obdrželi někteří novináři, spočívá například v monitoringu pietního shromáždění ke 200. výročí úmrtí rabína Horowitze (listopad 2016) a následném nestandardním rozboru složení jeho účastníků (vytvoření přehledu s rozdělením na „židovské aktivisty“, rabíny, místní politiky, ostatní povinné, novináře, diváky). Přehled dále obsahuje například i údaje o tom, kdo z nich žije v Prostějově a kdo je mimoprostějovský - pozn.red.

autor: www.prostejov.eu

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

25.10.2018

Spolupráce s IZS.
Formou SMS přijata žádost od HZS Ol. kraje o asistenci při otevření bytu. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zjištěno, že majitelka upadla na zem a zranila se. Hasiči byt otevřeli. Přivolaný lékař rozhodl o převozu zraněné šestasedmdesátileté ženy do nemocnice na ošetření.

23.10.2018

Ustlal si v kontejneru.
V ranních hodinách kontaktovali pracovníci firmy svážející odpad, okrskáře a upozornili ho na spícího muže v kontejneru na papír na Brněnské ulici. Na místo vyslána hlídka, která oznámení „popelářů“ potvrdila. Hlídkou dotyčný probuzen a z nádoby na odpad vykázán. Pětadvacetiletý muž bez domova upozorněn na nevhodnost svého počínání. Po té z místa odešel.

22.10.2018

Nedopalek zapříčinil požár.
V podvečer oznámil strážníkům muž, doutnající zásobník na ubrousky na veřejných toaletách na Školní ulici. Uvedl, že věc nahlásil i na Policii ČR. Po příchodu k veřejnému WC hlídka událost potvrdila. Do zásobníku byl vhozen nedopalek cigarety, od kterého vzplály papírové utěrky. Strážníci počáteční požár uhasili. Zásobník byl vlivem tepla poškozen. V zápětí se na místo dostavila i hlídka PČR společně s HZS. Hasiči provedli kontrolu prostor a dohašení schránky.

21.10.2018

Nezabezpečené vozidlo.
Ve večerních hodinách přijato oznámení o vozidle, ve kterém řidič ponechal klíče v zámku dveří. Na místo vyslána hlídka. Vozidlo nalezeno. Majitele se strážníkům podařilo zkontaktovat.

19.10.2018

Mladistvý řídil bez řidičského oprávnění
Mladistvý řídil bez řidičského oprávnění a ještě k tomu v podnapilém stavu. V nočních hodinách hlídka provádějící kontrolní činnost na ulici Jungmannova zaznamenala agresivní jízdu osobního vozidla. Autohlídka se vydala za rychle jedoucím vozidlem. Po zastavení, strážníci zkontaktovali osádku. Místo řidiče bylo prázdné. Uvnitř se nacházeli dva muži ve věku 17 a 36 let. Jednalo se o rodinné příslušníky.