> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Vyprodukovaný odpad nelze odkládat

vloženo: 19.08.2019           komentářů: 0

Vyprodukovaný odpad nelze odkládat ke kontejnerům,
ani na jiná místa, která k tomu nejsou určena. Za založení černé skládky hrozí vysoké pokuty.

Jedním z největších problémů, s kterým se musí potýkat moderní společnost, je nakládání s odpadem. Vzhledem k jeho obrovskému množství je třeba předcházet jeho vytváření, ale i dbát na to, aby byl správně zlikvidován, případně jej bylo možné ještě využít. Jde o úkol, do kterého se ovšem musí zapojit celá společnost. Statutární město Prostějov vynaloží každým rokem nemalé finanční prostředky k zajištění odvozu a následnou likvidaci odpadu.

Lidé si neuvědomují, že i uložení odpadků vedle přeplněného kontejneru je protiprávní. Někteří občané odkládají mimo místa k tomu určená například elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární keramiku, pytle s textilem, nádobí, skříně, koberce a další nepotřebné věci. Odpady odkládají např. za garáže, do křoví, ale i ke kontejnerům na tříděný odpad nebo směsný komunální odpad a spoléhají na to, že „to někdo uklidí“. Většina obyvatel se ovšem zajímá o své okolí a chce mít kolem sebe čisto, proto přibývá oznámení nesprávného nakládání s odpady i na tísňovou linku městské policie. V některých případech se strážníkům městské policie Prostějov podařilo místním šetřením zjistit původce založení černých skládek. K identifikaci pachatelů velmi dobře strážníkům slouží městský kamerový dohlížecí systém. K dohledání těchto osob, jsou využívány i fotopasti a další prostředky. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za toto jednání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Pokud jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, může se pokuta vyšplhat až na 1.000.000 Kč.

Žádáme občany města Prostějova, aby nakládali se svým odpadem svědomitě a dodržovali obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2014.

K odložení objemných odpadů, které se nevejdou do běžných popelnic a kontejnerů, domácích elektrospotřebičů a dalších odpadů mohou občané města Prostějova ZDARMA využít dva sběrné dvory, a to na ulici Anenská a Vrahovická.

Připomínka: Směsný komunální odpad patří do kontejnerů šedé nebo černé barvy, případně do odpadkových košů. Další odpad je pak třeba odkládat do příslušných sběrných nádob, konkrétně papír do modrých, sklo do zelených a bílých, plasty a nápojové kartony do žlutých, biologicky rozložitelný odpad do hnědých. Všechny tyto druhy odpadu je navíc možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře, stejně jako kovy, objemný a nebezpečný odpad. Dále jsou po městě rozmístěny speciální nádoby na textil a červené nádoby na malé elektrospotřebiče a baterie. Prošlé léky se odevzdávají v lékárnách.

autor: Tereza Greplová – MP PV

přidat komentář            zobrazit komentáře

KDE TO NEJVÍCE VŘE !!!
Víte o něčem, o čem by se měli dozvědět i ostatní? Líbí se Vám něco nebo Vás naopak něco ve Vašem okolí štve? Podělte se o to s ostatními...

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

19.07.2019

Agresivní sourozenec skončil
Těsně po jedné hodině ranní vyjížděli strážníci k případu slovního napadení mezi sourozenci. Na místě je kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že bydlí ve společné domácnosti se svým bratrem a ten je neustále pod vlivem alkoholu. Následkem toho je slovní urážení a opakované vyhrožování fyzickým napadením. I za přítomnosti hlídky se agresor choval vůči svému bratrovi velice hrubým způsobem, vyhrožoval mu fyzickým útokem a byl zjevně pod vlivem alkoholu. Jelikož nekontroloval své chování, byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky. Ta měla pozitivní výsledek 3,62 promile alkoholu.

17.07.2019

Před jízdou se vydatně posilnil.
Po sedmnácté hodině bylo přijato oznámení na linku 156 o opilém cyklistovi, který se pohybuje po ulici Krasická směrem k centru města. Vyslaná hlídka na místo našla muže, který ležel na trávě mimo pozemní komunikaci. Strážníci provedli u dotyčného dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Byla naměřena hodnota 1,94 promile alkoholu v dechu.

16.07.2019

Vychutnávali si pivko.
V odpoledních hodinách při vykonávání hlídkové služby zaměřené na veřejný pořádek si strážníci všimli dvou mladíků, jak popíjejí alkohol v parčíku na ulici Josefa Lady u dětského hřiště. Jednalo se o muže ve věku devatenáct a jednadvacet let. Dotyční konzumovali lahvové pivo v místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Prostějova. Nesmí se konzumovat alkoholické nápoje v okruhu 100m od dětských hřišť.

16.07.2019

Lapkové se tentokrát pěkně činili
Za uplynulý týden vyjížděli hlídky městské policie k jedenácti krádežím, které se udály v prostějovských supermarketech. Všechny případy byly spáchány dospělými osobami. U osmi krádeží nedošlo k poškození zboží, a proto bylo vráceno zpět do prodeje. Ve dvou případech si přestupci odcizené zboží odkoupili a jedenkrát nebylo vráceno zpět na prodejnu. Pachatelé odcizili zboží v celkové hodnotě 13 524,60 Kč. Přeborníkem v tomto počínání byl devětadvacetiletý muž, jenž byl dopaden třikrát během dvou dnů a sám dokázal odcizit zboží v hodnotě 7 858 Kč.

12.07.2019

Nechtělo se jim platit za psy
Před osmou hodinou ranní prováděli strážníci kontrolu, která byla zaměřená na dodržování právních předpisů města Prostějova. Konkrétně na obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů a také jestli majitelé mají svého miláčka očipovaného, přihlášeného a řádně platí poplatky. Bylo zjištěno dvakrát protiprávní jednání. V prvním případě je podezřelá z přestupku padesátiletá žena a to tím, že svého psa řádně nepřihlásila a neplatí za něj poplatek.