> > >   soukromá inzerce zdarma - Prostějov - zaměstnání

zaměstnáníKlikněte pro zvětšení...
vloženo: 17.07.2017
Operátor/ka výroby - Prostějov
Třísměnný/nepřetržitý provoz. Mzda 15.400-18.700 Kč. Zajistíme prohlídku pracoviště, pomůžeme s vyřešením nástupních formalit. Volejte: 773 447 447. Pište: prace @gasl.cz. Více info na www.gasl.cz.
telefon: 773 447 447
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 17.07.2017
Operátor/ka výroby - Olomouc
Třísměnný/nepřetržitý provoz. Mzda 16.000-22.000 Kč. Zajistíme prohlídku pracoviště, pomůžeme s vyřešením nástupních formalit. Volejte: 773 447 447. Pište: prace @gasl.cz. Více info na www.gasl.cz.
telefon: 773 447 447
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 11.07.2017
Vyhlášení výběrového řízení
Informujeme o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici: REFERENT OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Požadavky na pracovní pozici naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které je uvedeno v příloze. Termín podání přihlášky je do 25. 7. 2017. https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/informujeme-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-1.html
telefon: 582 329 111
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 06.06.2017
Výběrové řízení na pracovní pozici
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Primátorka statutárního města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že vedoucím úřadu se dle tohoto zákona může stát:  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt  dosáhla věku 18 let  je způsobilá k právním úkonům  je bezúhonná  ovládá jednací jazyk  má nejméně tříletou praxi a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe musí být splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Další požadavky:  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  obor vzdělání – veřejná správa, nebo právo, nebo finance či ekonomika výhodou  znalost zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků, správního řádu a zákona o obcích  právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy  znalost činnosti a působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů  spolehlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení  komunikační, řídící a organizační schopnosti  morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě  splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační osvědčení)  řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech  doklady, které prokazují splnění požadované tříleté praxe dle ustanovení § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících případnému jmenování do funkce  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Přihlášku můžete doručit následovně: • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01 • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01 Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA“ Platové zařazení: 13. platová třída, dle příslušných platových předpisů Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Místo výkonu práce: Prostějov Termín pro podání přihlášky: do 20. 6. 2017 Předpokládaný nástup: červenec 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče Bližší informace o pracovním místě podá RNDr. Alena Rašková, tel. č. 582 329 125. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Termín podání přihlášky je do 20. 6. 2017.
telefon: 582 329 125
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 03.06.2017
Online Map Quality Analyst- Czech Republic
Part time, Independent Contractor, Work from Home Job The Role Are you looking for a job that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in the Czech Republic. The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks that evaluate online mapping related information. Candidates for this position will need to have good research skills, and a keen interest and understanding of local and national geography. The Requirements • Fluency in Czech & English is essential • Hi speed broadband internet access form a home environment • Working knowledge of local and national geographical areas • Experience/know-how of using online maps, route planning and point of interest research • For cultural, historical and geographical awareness purposes candidates must be resident in the Czech Republic for the last 2 years. The Work Will Involve • Reading and applying written guidelines on how to complete the work • Passing an online evaluation to demonstrate capability • Completing online mapping and routing related tasks • Research, using online tools to investigate geographic accuracy of queries • Ranking or rating information in relation to those tasks The project may require availability of up to 20 hours per week. This is a freelance, independent contractor position. What’s next? Don’t Delay! Submit your application through https://goo.gl/tDhlR3 and a member of our recruitment team will review your application. Like us on Facebook & Follow us on Twitter
email: v-Dalia.Kharoufeh@lionbridge.com
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 02.06.2017
Pozice knihovník/knihovnice
Městská knihovna Prostějov vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice Pozice je do výpůjčních služeb na oddělení pro dospělé čtenáře. Městská knihovna Prostějov vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice do výpůjčních služeb na oddělení pro dospělé čtenáře. Požadujeme: - minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo vyšší vzdělání, nejlépe humanitního směru, vzdělání v oboru knihovnictví je výhodou - orientaci v knihovnictví a literatuře, přehled o knižní produkci, dobrý všeobecný přehled - zájem o práci s lidmi, výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování - schopnost samostatné i týmové práce - aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota dále se vzdělávat - znalost práce na PC (MS Office, orientace v prostředí internetu, knihovnický systém Clavius) - znalost anglického a dalšího jazyka vítána - řidičský průkaz výhodou - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav Nabízíme: - zajímavou a kreativní práci v příjemném prostředí - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, částečný úvazek 0,8 - 32 hod. týdně, platové ohodnocení dle platných mzdových předpisů - stravenky, pět týdnů dovolené - předpokládaný nástup od 1. září 2017 Strukturovaný životopis a motivační dopis doručte nejpozději do 23. června 2017 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Městská knihovna, Skálovo nám. 6, 796 01 Prostějov, nebo zašlete elektronicky na adresu sluzby@knihovnapv.cz Zasláním přihlášky účastník výběrového řízení poskytuje souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
email: sluzby@knihovnapv.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 20.05.2017
GARANTUJEME 60 000 TYDNE
Ahoj holky, chcete si vydělat pořádný balík? V Čechách to stojí za nic ale do zahraničí máte strach vyjet? Neumíte německy? A nemáte dostatek peněz na vlastní počáteční investici Náš privát se sice nachází v Nemecku ale jsme pouze cz kolektiv a české vedení STAČÍ JEN DOJET!, ZAŘÍDÍME REKLAMU, TELEFONISTKA VÁM ZAŘÍDÍ TERMÍNY S KLIENTY, DOSTANETE POTŘEBNÉ VĚCI K PRÁCI ATD. NESTARÁTE SE O NIC A NAVÍC VŠE ZDARMA!Žádné skryté poplatky ani pokuty. ubytování, diskrétnost a naprostou bezpečnost.
telefon: 737579538
email: privatnemecko24@seznam.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 10.05.2017
Magistrát hledá právníka
Informujeme o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici: PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA STAVEBNÍHO ÚŘADU Magistrátu města Prostějova. Požadavky na pracovní pozici naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které jsou uvedeny v příloze. Přihlášky je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-pravnika-1.html Termín podání přihlášek do 24. 5. 2017.
telefon: 582 329 153
vloženo: 07.05.2017
Firma Mürdter Dvořák
Firma Mürdter Dvořák, lisovna spol.s.r.o. v Olšanech - nabídka práce - firma hledá zaměstnance na pozici operátor výroby. Možnost práce v nepřetržitém provozu nebo na ranní směny a zkrácený úvazek. Práce na ranní směny či zkrácený úvazek je vhodná i pro ženy na mateřské dovolené a aktivní důchodce.Hodinová mzda 110,- Kč/v nepřetržitém provozu, hodinová mzda 90,- Kč/ranní směny a zkrácený úvazek. Možnost firemního stravování, 25 dní dovolené a další výhody. Bližší informace na telefonním čísle 582 402 429
telefon: 582 402 429
vloženo: 13.04.2017
Hledáme šičky!
Popis pozice - práce na šicích strojích - šití výrobků z koženky a kůže - kontrola výsledného výrobku - dvousměnný provoz Požadujeme - praxe v oboru výhodou, ale ne podmínkou - manuální zručnost - zodpovědnost, ochota se učit novým věcem - spolehlivost Nabízíme - jistotu v prosperující rodinné firmě - dobré sociální zařízení - možnost dotované dopravy - odměny - nástup IHNED Odměna: 105 Kč/hod
telefon: 737887660
email: vrotterova.komfort@email.cz
vloženo: 13.04.2017
Montážní pracovník
Popis pozice - montáž hotových výrobků - sponkování - vysekávání - kontrola hotových výrobků Požadujeme - praxe v oboru výhodou, ale ne podmínkou - manuální zručnost - zodpovědnost, ochota se učit novým věcem - spolehlivost Nabízíme - dobré finanční a pracovní podmínky - jistotu v prosperující rodinné firmě - dobré sociální zařízení - možnost dotované dopravy - odměny NÁSTUP IHNED Odměna: 110 Kč/hod
telefon: 737887660
email: vrotterova.komfort@email.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 12.04.2017
Hledáme nové kolegy/ně
Hledáme nové kolegy/ně pro naše prodejny nářadí a svářecí techniky v Otrokovicích a Přerově. tel.: 722 20 40 60 nebo info@nejnaradi.cz.
telefon: 722 20 40 60
email: nfo@nejnaradi.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 12.04.2017
Hledáme ředitele - ředitelku MŠ
Hledáme ředitele - ředitelku mateřské školy Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení: Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele, -lky příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34. Stanovené kvalifikační předpoklady: ♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ♦ organizační a řídící předpoklady ♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy ♦ občanská a morální bezúhonnost ♦ dobrý zdravotní stav ♦ znalost Aj nebo Nj vítána K přihlášce zájemce doloží: ♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod. ♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení ♦ podrobný životopis ♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu ♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění ♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání ♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele ♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění Platové zařazení dle platných právních předpisů. Nástup do funkce: 1. 8. 2017 Termín podání přihlášek: do 3. 5. 2017 včetně Vyhlašovatel: statutární město Prostějov Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu tel. 582329330 Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně. Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“
telefon: 582329330
vloženo: 10.04.2017
Hledáme administrativní pracovnici na hpp
Pro náš internetový obchod www.brasty.cz s komestikou, parfémy a hodinkami přijmeme administrativní pracovnici, resp. copywriterku. Náplní práce bude správa textů, kontrola podkladů a textů pro překlad, udržování textové části webu, otextování kategorií e-shopu, komunikace s dalšími copywritery apod. Práce je na HPP a pracoviště je v kancelářích v Olomouci. Nabízíme atraktivní ohodnocení, pohodový kolektiv a zajímavou práci. Své nabídky spolu s CV zasílejte prosím na e-mail mujbrawat@gmail.com Vybrané zájemce budeme kontaktovat s termínem pohovoru.
telefon: 581580660
email: mujbrawat@gmail.com
vloženo: 10.04.2017
Operátor výroby! Prostějov - vhodné i pro ženy
- montáž komponentů pro automobilový průmysl a hydraulické systémy - práce v čistém pracovním prostředí Nabízíme - příplatky + prémiové složky za docházku a podobně - stabilitu a zázemí společnosti - firemní stravování Požadujeme - manuální zručnost - praxe výhodou - aktivní přístup - časová flexibilita, práce ve třísměnném provozu (pondělí - pátek) - nástup ihned
telefon: 737887660
email: vrotterova.komfort@email.cz
vloženo: 21.03.2017
Pozice skladník -řidič.
Firma Moravský QUICK-SERVIS, spol. s.r.o. Prostějov přijme zaměstnance na pozici skladník -řidič. Požadavky: - hlavně samostatnost, učenlivost, fyzická zdatnost, nebát se komunikovat. NEPOŽADUJEME: hloupost a neschopnost, lenost a vychcanost Krása, vtip a rozum v hrsti výhodou.... Životopisy zasílejte na e-mail: morquick@morquick.cz
email: morquick@morquick.cz
vloženo: 13.03.2017
*** KUCHAŘ/ KUCHAŘKA ***
Penzion a restaurace U Koníčka hledá mezi kolegy dalšího člena na pozici *** KUCHAŘ/ KUCHAŘKA *** (hpp,k vs. d tyd, +130/h čistého) !! V případě zájmu nebo infa prosím osobní zpráva, email hloch@penzionukonicka.cz nebo tel. 777715800.
telefon: 777715800
vloženo: 27.02.2017
PRACOVNÍ NABÍDKA PROSTĚJOV
Hledáme uchazeče na vizuální kontrolu vad na plastech, případně ořezávání přetoků nožíkem. Jedná se o jednoduchou manuální práci! Směny: Ranní, odpolední, noční Nabízíme: nástupní plat 17 000 Kč + příplatky za noční směnu + jednorázový finanční bonus po zkušební době 5 000 Kč k základu.
telefon: 601 601 224
vloženo: 23.02.2017
Výběrové řízení na pozici referent
Za sluncem, s.r.o., cestovní kancelář vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent prodeje zájezdů. Požadavky: SŠ, AJ nebo NJ slovem i písmem, základní orientace v zeměpisu. Náplň práce: prodej zájezdů především přes internet, administrativní zpracování objednávek. Nástup: možný od 10. 3. 2017. Pracoviště: Pekařská 12, Olomouc Pracovní úvazek: 40 hod./týdně, možnost domluvy i na zkráceném úvazku. Životopisy zasílejte prosím na: info@zasluncem.cz, další informace na: 585 515 800.
telefon: 585 515 800
email: info@zasluncem.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 16.02.2017
Městská policie hledá strážníka
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Městská policie Prostějov přijme do pracovního poměru vhodné uchazeče na pracovní pozici STRÁŽNÍK. Vznik pracovního poměru zaměstnance je podmíněn splněním základních předpokladů dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: Strážníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný je spolehlivý je starší 21 let je zdravotně způsobilý (duševní a fyzická způsobilost) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a Další požadavky pro přijetí: úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické) úspěšné absolvování vstupního pohovoru řidičské oprávnění minimálně skupiny B uživatelská znalost práce na PC morální předpoklady pro výkon funkce strážníka zbrojní průkaz skupiny D výhodou časová flexibilita znalost místního prostředí výhodou Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, fotografii K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání životopis psaný ručně Platové zařazení: platové zařazení dle stávajících příslušných platových předpisů osobní hodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků rizikový příplatek příplatek za vícesměnný provoz příplatky za noční práci, práci o víkendech, ve svátcích stabilitu zaměstnání benefity zaměstnavatele Přihlášku lze podat poštou na adresu: Městská policie Prostějov, Havlíčkova 2953/4, 796 01 Prostějov nebo podat osobně na úřadovně městské policie. Bližší informace o pracovním místě na tel.. 582 402 222 nebo na služebně městské policie Havlíčkova 2953/4. Předpokládaný nástup po dohodě s vybraným uchazečem.
telefon: 582 402 222
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 16.02.2017
Nabídka zaměstnání
Zoo Olomouc hledá nové kolegy do svého gastro týmu. Nabízíme sezónní spolupráci vhodnou jako brigádu i dlouhodobou spolupráci na HPP. Jestliže máte kladný vztah k lidem, jste zodpovědní a samostatní a dokážete pracovat pod tlakem, pak hledáme právě Vás. Zkušenosti s prodejem občerstvení vítáme, nezkušené zaškolíme. Nabízíme práci na turnusové směny v občerstvovacích provozech v příjemném prostředí zoologické zahrady, příspěvek na stravování, pravidelný příjem. Nástup březen 2017. Je tohle práce či brigáda přímo pro Vás? Pošlete nám svůj životopis s fotografií na tomeckova@zoo-olomouc.cz. email: tomeckova@zoo-olomouc.cz
email: tomeckova@zoo-olomouc.cz
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 01.02.2017
Nová nabídka úvěr příležitost v roce 2017
Půjčky pro zaměstnance, důchodce a 10.000 samostatně výdělečně činné Kč 150.000 Kč. Dokonce i pro klienty zaměstnané přes práci. Agentura a začínající podnikatele. Rychlá manipulace, On-line nabídky pro zpracování. kontakt: lenanouemou@gmail.com
telefon: 0987256147
email: lenanouemou@gmail.com
vloženo: 27.01.2017
Prodavačka Prostějov
Do prodejny elektronických cigaret v OC Arkáda v Prostějově přijmeme na DPP zodpovědnou a spolehlivou prodavačku. Pracovní doba je 9-20hod, střídá se krátký a dlouhý týden, měsíční mzda činí 11000-14000 čistého. Ohledně prodávaného zboží Vás zaučíme. Pokud máte o tuto pozici zájem zašlete životopis na maximcigareta@seznam.cz a nebo sms na číslo 604 263 510 a to ve tvaru - jméno, příjmení, Prostějov, do týdne Vám zavolám zpět a domluvíme si termín osobního setkání.
telefon: 604263510
email: maximcigareta@seznam.cz
vloženo: 14.01.2017
*** KUCHAŘ/ KUCHAŘKA ***
Penzion a restaurace U Koníčka hledá mezi kolegy dalšího člena na pozici *** KUCHAŘ/ KUCHAŘKA *** (hpp,k vs. d tyd, +130/h čistého) !! V případě zájmu nebo infa prosím osobní zpráva, email hloch@penzionukonicka.cz nebo tel. 777715800.
telefon: 777715800
Klikněte pro zvětšení...
vloženo: 13.01.2017
Tiskový mluvčí / PR Manažer.
Muzeum umění Olomouc vyhlašuje konkurz na místo Tiskový mluvčí / PR Manažer. Pracovní náplň: Tiskový mluvčí / PR Manažer - tiskový servis - komunikace s médii - komunikace s veřejností - koncepční příprava fundraisingových aktivit muzea Administrátor webových stránek Administrátor sociálních sítí - Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn Editor periodických a neperiodických tiskovin - příprava časopisu Muzeion - příprava propagačních tiskovin Propagace a marketing v oblasti cestovního ruchu Příprava mobilní aplikace – Průvodce Muzeem umění Olomouc Spolupráce na přípravě doprovodných programů k výstavám Požadavky: - VŠ vzdělání humanitního zaměření - základní orientace ve výtvarném umění a v kulturní oblasti - základní znalost práce s programy Adobe Photoshop, InDesign, Acrobat - aktivní znalost anglického jazyka, případně dalších jazyků - komunikativnost - samostatnost, invenčnost, schopnost improvizace, zodpovědnost - praxe v PR nebo v médiích výhodou Zájemci nechť posílají své strukturované životopisy a motivační dopisy do úterý 31. 1. 2017 k rukám Ing. Miroslavy Týralové (tyralova@olmuart.cz, tel. 585 514 231).
telefon: 585 514 231
email: tyralova@olmuart.cz
<< novější inzeráty     starší inzeráty >>

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

05.12.2018

Pád zapříčinila absence léků
Hodinu před polednem přijato na lince tísňového volání oznámení o starším pánovi, který upadl na zem. Přítomní mladíci se mu snažili pomoci, ale senior nebyl schopen chůze. Strážníci na místě zkontaktovali šestasedmdesátiletého muže. Ten uvedl, že si zapomněl vzít léky na tlak a proto mu není dobře. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj naměřena hladina 0,5 promile alkoholu.

04.12.2018

Odmítnutí dcery, řešil.razantním způsobe
Odmítnutí dcery, řešil razantním způsobem. V odpoledních hodinách přijato telefonické anonymní oznámení o napadání ženy mužem na parkovišti u nemocnice. Dotyčný měl poškodit i vozidlo. Na místo vyslaná hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že se jedná o bývalé manžele, kteří nedávno prošli rozvodovým řízením. K incidentu došlo poté, co se čtyřiačtyřicetiletý muž snažil na zastávce MHD zkontaktovat svoji dceru. Ta se s ním nehodlala bavit. Po příjezdu matky, dcera nastoupila do vozidla. Automobil dotyčný zablokoval, svým vozidlem a domáhal se vysvětlení postoje své dcery od bývalé manželky. Obě se s ním odmítly bavit a uzavřely se uvnitř auta. To muže rozčílilo natolik, že začal do auta kopat a bouchat. Když došlo k poškození dveří a rozbití okna, tak se uklidnil a vyčkal na místě do příjezdu hlídky

01.12.2018

Spolupráce s IZS.
Před druhou hodinou odpoledne vyjížděli strážníci k nahlášenému požáru dřevěné budovy skladu u místního vlakového nádraží. Oznámení přijato formou SMS z operačního střediska HZS Olomouckého kraje. Na místě zasahoval hasičský záchranný sbor společně s jednotkami dobrovolných hasičů z Vrahovic a Žešova.

01.12.2018

Napadena bývalým přítelem.
V odpoledních hodinách se na strážníky, prostřednictvím linky 156 obrátila žena a sdělila, že byla napadena bývalým přítelem před nemocnicí. Na místo vyslána hlídka. V ordinaci zkontaktována jednatřicetiletá oznamovatelka. Ta uvedla, že šla se svojí tříletou dcerou k lékaři, v doprovodu svojí matky. Bývalý přítel je sledoval až před nemocnici, kde je fyzicky napadl. Jí dal několik facek, matku odstrčil, tak že spadla na zem a zranila se.

29.11.2018

Odchyt labutě.
Před polednem přijato telefonické oznámení o zamrzlé labuti na rybníku v Krasicích. Na místo vyslána hlídka. Částečně zamrzlou labuť se strážníkům podařilo z ledu vysvobodit. Po zdravotní stránce byla v pořádku.